Lantmätarprogrammet 180 hp

Om du gillar teknik, ekonomi och juridik kommer du att trivas som lantmätare. Enkelt beskrivet handlar det om att arbeta med kartor och gränser. Men det är ett brett arbetsfält. Du kan bli expert på att använda den senaste tekniken, för att samla och använda information. Men du kan också välja att fördjupa dig inom fastighetsutveckling. Oavsett vad du väljer, är du med och bygger framtidens samhälle.

Ett yrke där du själv sätter gränserna

Arbetsfältet är brett - du kan ge anvisningar om var vägar och hus ska byggas, mäta för att samla in geografisk information för varierande syften eller ansvara för ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsförändringar, till exempel ägarbyten.

Modern teknik revolutionerar

På senare år har den moderna datatekniken revolutionerat möjligheterna att samla data och förse digitala kartbilder med information. Det kan exempelvis handla om att bygga upp ett tredimensionellt fastighetsregister eller att presentera uppgifter om vilka restauranger och butiker som finns i ditt närområde.

Vad är en fastighet och vilka lagar är det som gäller?

Det är viktigt att känna till vilka lagar, förordningar och bestämmelser som gäller när det handlar om fastigheter. I den ekonomisk/juridiska inriktningen får du kunskaper om det. Du får också lära dig vad som ingår i en fastighet, hur den värderas och vem som kan ha rätt till den.

Geografiska informationssystem har satt Gävle på kartan

Med Lantmäteriet som en av stadens största arbetsgivare och en handfull ledande företag inom geografiska informationssystem (GIS) är Gävle ett absolut centrum för lantmäteri. Lägger du till en kombination av stora pensionsavgångar och ett skriande behov av ny teknisk kompetens, förstår du att utsikterna för dig som väljer att plugga till lantmätare på Högskolan i Gävle är mycket goda.

Smart val

Ett smart utbildningsval för dig som vill vara med och bygga framtidens samhälle.

Anmälningsinformation

se respektive inriktning
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)