Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv II 7.5 hp

Om kursen

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Minst betyget E på följande kurser: Socialt arbete och sociala problem, 15 hp Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I, 7,5 hp Grundläggande vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp Människans psykosociala utveckling och livsvillkor, 7,5 hp Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv, 7,5 hp Socialt arbete med marginaliserade grupper, 7,5 hp Socialt arbete med äldre och funktionshindrade, 7,5 hp Fältförlagda studier i socialt arbete, 7,5 hp Barn och familjer i utsatta livssituationer, 7,5 hp Socialt arbete med brottsoffer, 15 hp Samtal och counselling i socialt arbete, 7,5 hp Teorier och metoder i nationellt och internationellt socialt arbete, 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)