Robotik 7.5 hp

Om kursen

Användningen av robotar får en allt större spridning och nya tillämpningar utanför den klassiska industriella miljön blir allt vanligare. Syftet med kursen är att ge breda men även fördjupade teoretiska kunskaper om robotar och robotsystem inom industri och service samt närliggande teknikområden med ett fokus på robotens konstruktion och inre system.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundexamen om 180 hp i elektronik, elektroteknik inklusive Reglerteknik 7,5 hp och Programmeringsmetodik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2021
Distans
202113 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-28315
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Våren 2021
Normal
202113 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28316
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)