Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

Vi människor och vår planet står inför stora utmaningar de kommande åren och vi behöver hitta sätt att hålla både oss själva och planeten friska. Hållbar utveckling – en förutsättning för folkhälsan! Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle med folkhälsan i fokus? Då är programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling på Högskolan i Gävle något för dig! Genom vårt utbildningsprogram är du med och gör skillnad. Du får en unik och bred kompetens som behövs i dagens och framtidens samhälle.

Om utbildningen

Om utbildningen
För att nå hållbar hälsa i samhället behövs kunskaper om hur vi uppnår hållbarhet både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Dessa olika perspektiv kombineras i programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling. Syftet är att du ska kunna arbeta hälsofrämjande för hållbar utveckling på befolknings- och gruppnivå.

Programmet bygger på en kombination mellan folkhälsovetenskap och biologi. Dessa ämnen integreras med varandra till en utbildning som har folkhälsovetenskap som huvudområde.

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som studerar befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar denna vilket ligger till grund för att föreslå åtgärder som ökar livskvalitet, bevarar och förbättrar hälsan bland befolkningen.

Utbildningen fokuserar på det hälsofrämjande arbetet i samhället och hur miljöfaktorer är relaterade till människors hälsa. Livsvillkor och hälsobeteende på individ och gruppnivå studeras. Det strategiska förhållningssättet utvecklas genom att kunskaper tillämpas genom fältstudier och samarbete med arbetslivet.

Första året ger dig en introduktion och grundläggande kunskaper inom folkhälsovetenskap och biologi ur perspektivet hållbar utveckling. Det hälsofrämjande arbetet i samhället studeras och du introduceras till att se människan ur ett hälsoperspektiv samt livets utveckling och ekologins betydelse för folkhälsan.

Under andra året fördjupar du dig i hur olika miljöfaktorer påverkar människors hälsa. Människors livsvillkor och hälsobeteende studeras med utgångspunkt från ett livslopps-perspektiv och hur vi kan påverka dessa förhållanden genom strategiskt hälsofrämjande hållbarhetsarbete.

Under det tredje året sker en fördjupning och integrering av ämnena folkhälsovetenskap och biologi. Ditt strategiska förhållningssätt till ett hälsofrämjande arbete för en hållbar utveckling utvecklas vidare. Du kommer att tillämpa dina kunskaper i att planera, organisera och genomföra hälsofrämjande verksamhet i samhället. Under den sista terminen skriver du ett individuellt examensarbete.

Efter utbildningen

Genom utbildningen får du en kompetens som behövs i framtiden. Du får med dig kunskaper för att kunna bidra till folkhälsa och hållbar utveckling.

Efter utbildningen får du möjlighet att arbeta i en lång rad olika yrken inom privat eller offentlig sektor, i både stad och landsbygd. Arbetsgivare eller uppdragsgivare kan vara företag, kommuner, regioner, länsstyrelser eller andra myndigheter. Du kan t ex. arbeta som rådgivare, samordnare eller strateg inom hälsofrämjande arbete och hållbar utveckling. Arbetsuppgifter kan vara att undersöka, kartlägga, organisera och planera en verksamhet som strävar efter ett hälsofrämjande arbete för hållbar utveckling.

Avslutad utbildning leder till en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap. Utbildningen ger förutsättningar för att du ska kunna söka till vidare studier på avancerad nivå i folkhälsovetenskap

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c. Eller: Matematik B

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälningstillfällen

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2024
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19002
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)