Bastermin 33 fup

Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Basterminen läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola. En nyhet våren 2021 är att du kan läsa Basterminen på distans!

Om utbildningen

Undervisningen på Basterminen är upplagd på samma sätt som på högskoleprogrammen med föreläsningar i stor grupp och med lektioner, laborationer och seminarier i mindre grupper. På Basterminen får du prova på grupparbeten, projektarbeten, studiebesök och tentamina. Ämnena läser du parallellt. På Högskolan i Gävle läser alla studerande på Basterminen samma ämnen.

Våren 2021 ges också utbildningen på distans med obligatoriska träffar på campus i Gävle då laborationerna genomförs. Du kan med detta upplägg läsa utbildningen hemifrån och följa inspelade föreläsningar på din dator.

Efter utbildningen

Godkänt resultat på Basterminen ger dig följande läsår en plats på ett högskoleingenjörs- eller civilingenjörsingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle.

Platsen gäller på ett av följande högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram:
- Automationsingenjör (Co-op) 180
- Byggnadsingenjör 180 hp
- Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp
- Dataingenjör 180 hp
- Elektroingenjör (Co-op) 180 hp
- Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
- Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp
- Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp
- Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
- Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Examen

  • Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Fysik 1a / 1b1+1b2. Eller: Matematik B, Fysik A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2021
Distans
2021 - 2021
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-29407
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Våren 2021
Normal
2021 - 2021
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29406
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)