Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå och syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till en äldre människas hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen fokuserar på evidensbaserad kunskap i omvårdnad men även medicinsk diagnostik och behandling samt rehabilitering.

Utbildningen innehåller omvårdnad 60 hp.
Programmet genomförs som halvfartsstudier och är campusbaserat med inslag av nätbaserad undervisning samt examination.
Vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan två varianter av programmet: yrkesexamen samt magisterexamen eller enbart yrkesexamen.
Vid magisterexamen ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp, där studenten fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot äldre. För det självständiga arbetets genomförande erhåller studenten en handledare från akademin. I kursplanen anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
För yrkesexamen ingår ett fördjupningsarbete om 7,5 hp där studenten fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot äldre samt kursen Farmakologi och sjukdomslära 7,5 hp. Utgången yrkesexamen ger behörighet och förkunskaper till att genomföra ett examensarbete på avancerad nivå (magister).
För studenter som väljer magisterexamen finns möjlighet att genomföra kursen Farmakologi och sjukdomslära 7,5 hp som fristående kurs.
Sjuksköterskans förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. För ytterligare information om förskrivningsrätten hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43).


Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård i den kommunala hälso- och sjukvården, vid geriatrisk klinik eller annan verksamhet där goda kunskaper om äldre krävs. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda.

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen- Vård av äldre

Mer information

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Förkunskapskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningstillfällen

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Distans
2021 - 2023
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19316
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)