Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Bygg på din sjuksköterskeutbildning med specialistkompetens för arbete inom framtidens äldreomsorg

Efter denna specialistutbildning har du möjlighet att ansöka om yrkesexamen eller yrkesexamen och magisterexamen inom äldreområdet beroende på hur du väljer att lägga upp dina studier enligt alternativen a och b nedan:

a. du genomför ett självständigt fördjupningsarbete samt kursen Farmakologi- förskrivningsrätt
7,5 hp.

b. du genomför ett självständigt examensarbete på avancerad nivå med möjlighet att ansöka om en magisterexamen vid HiG.

Högskolan i Gävle har en lång erfarenhet av att utbilda specialistsjuksköterskor.

Sista ansökningsdag är 16 mars

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre, 60 hp är ett program som har en tidigare antagningsomgång och sista ansökningsdag är 16 mars.

Efter detta datum finns fortfarande möjlighet, i mån av plats, att söka.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Distans
2021 - 2023
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19316
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan öppnar senast en månad före sista anmälningsdag. För exakta datum se antagning.se: Viktiga datum

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)