Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och utvecklar kunskaper om den professionella omvårdnaden inom intensivvård. Utbildningen innehåller omvårdnad 45 hp och medicinsk vetenskap 15 hp. Ett självständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett eget valt område med inriktning mot intensivvårdssjuksköterskans arbetsområde ska genomföras.

Programmet ges som campusutbildning och på helfart. I utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning som är förlagd till hela Gävleborgs län.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning intensivvård ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen- Intensivvård

Mer information

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Förkunskapskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningstillfällen

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 4
Studieort: Falun
Anmälningskod: HIG-19332
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 8
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19317
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)