Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 120 hp

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill fördjupa dig i hur man utvecklar pedagogiska verksamheter. Under programmets gång lär du dig att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklingsprojekt. Programmet är särskilt inriktat på verksamhetsutveckling i förskolan och skolan.

Om utbildningen

Förutom att ge dig verktyg att utveckla verksamheter ger programmet dig också kunskap och insikter för att fördjupa och utveckla din egen yrkesroll. Masterprogrammet i utbildningsvetenskap passar därför särskilt dig som har praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det passar dig som i dag arbetar som exempelvis förskolelärare, fritidspedagog eller lärare, men också du som är arbetslagsledare, ämnesföreträdare, verksamhetsutvecklare eller strateg inom den pedagogiska världen.

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, alltså två års heltidsstudier. Programmets kurser löper dock på halvfart för att det ska vara möjligt för dig att arbeta under tiden. Under det första och andra året läser du kurser i verksamhetsutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och att leda kollegialt lärande, självklart med fokus på utbildningsvärlden. Det tredje året avslutas med en kurs i teori och metod, för att förbereda dig inför det fjärde och sista året då du skriver ditt examensarbete.

Efter utbildningen kan du arbeta med verksamhetsnära utvecklingsfrågor inom utbildningssektorn. Utbildningen ger dig större säkerhet i ditt arbete som till exempel förstelärare, arbetslagsledare, verksamhetsutvecklare, processhandledare i kollegiala lärandeprocesser. Utbildningen innebär utökade karriärmöjligheter och ger dig förmågan att leda och bedriva verksamhetsutveckling. Programmet är dessutom en utbildning på avancerad nivå. Det betyder att du efter programmet blir behörig till vidare studier, till exempel forskarutbildning.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden ser god ut för studenter som läst masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Frågor som kvalitet, utveckling och pedagogiskt ledarskap är centrala i utbildningsvärlden. För att kunna arbeta strategiskt med de frågorna behöver utbildningssektorn medarbetare som kan planera, leda och utvärdera verksamhetsutveckling. Vi bedömer därför att det finns ett stort behov av den kompetens som programmet ger, både på kort och på lång sikt.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Förkunskapskrav

- Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, med ett fullgjort självständigt arbete om minst 15hp inom eller utanför examen, eller -Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom området pedagogik, didaktik eller motsvarande. -Student som har magisterexamen i didaktik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete, pedagogik (ev. med någon inriktning) eller motsvarande kan antas till senare del av programmet efter särskild prövning och om dessa kurser kan anses motsvara inriktningen i masterprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningstillfällen

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2022
Distans
2022 - 2026
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29203
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)