Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Masterprogrammet i socialt arbete ger fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete. Utbildningen betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen.

Om utbildningen

Den första terminen inleds med två obligatoriska kurser om 15 högskolepoäng vardera. Den ena kursen ges inom vår forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv och den andra innehåller fördjupade kunskaper i forskningsmetoder i socialt arbete. Under den andra terminen har du möjlighet att välja kurser som intresserar dig om sammanlagt 30 hp. Under termin tre genomförs examinationsarbetet i form av en masteruppsats om 30 högskolepoäng. Under termin fyra ges på nytt möjlighet att välja kurser om 30 hp. Alla kurser ges på halvfart vilket gör att du som vill läsa på helfart kan samläsa flera kurser parallellt. Examensuppsatsen ges på helfart men möjlighet finns att skriva den på halvtid.

Antagna studenter som redan har läst avancerade kurser, t ex inom socionomprogrammet eller motsvarande kan få möjlighet att tillgodoräkna sig dessa i masterutbildningen under förutsättning att de motsvarar någon av de valbara kurserna inom masterprogrammet på Högskolan i Gävle.

Förutom de valbara kurser som ges inom masterprogrammet har du även möjlighet att välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska med inslag av engelska. Det finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på engelska. Några valbara kurser bedrivs helt på engelska. I dessa kurser finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på svenska.

Kunskapsinhämtandet sker genom litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, fallstudier och handledning. Programmet ges som distansutbildning och ger behörighet till forskarutbildning. Distans innebär i detta fall att du beräknas vara på plats för seminarier och föreläsningar vid Högskolan i Gävle ca 5 ggr per termin .

Efter utbildningen

Programmet förbereder för kvalificerat socialt arbete samt ger behörighet till vidare studier på forskarnivå som erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete eller motsvarande Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2022
Distans
2022 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29201
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)