Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Hur påverkas människans syn på sig själv av historiska epoker och kulturella kontexter? Vad kan relationen mellan religion och politik ha för betydelse? I vår sverigeunika masterutbildning i religionsvetenskap lär du dig om samspelet mellan människa, samhälle, kultur och religion.

Fyra fördjupningar

På grund av globalisering och ökad migration är många yrkessektorer i behov av dig med hög utbildning och kulturkompetens. Under Masterprogrammet i religionsvetenskap studerar du religion ur ett brett perspektiv, med fyra tydliga fördjupningar:

- Miljö, hälsa och arbetsliv

- Etik och ledarskap

- Religionens plats i det postsekulära samhället

- Religion och folktro i historia och nutid

Arbeta med människor…

Med en masterexamen i religionsvetenskap kan du arbeta inom skola, kommun, socialtjänst och myndigheter som Migrationsverket och Kriminalvården. Även nationella- och internationella hjälporganisationer, museiverksamhet, företag och ideella föreningar är i behov av den kompetens du får genom utbildningen.

…eller forska vidare

Masterprogrammet i religionsvetenskap är unikt i sitt slag i Sverige. Eftersom det också är forskningsförberedande ger det dig möjlighet att söka vidare till en doktorandutbildning inom EU.

Sista ansökningsdag 15 januari!

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap* - Engelska 6. *Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Distans
2021 - 2023
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19212
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan öppnar senast en månad före sista anmälningsdag. För exakta datum se antagning.se: Viktiga datum

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)