Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Att stimulera god hälsa på företag och i offentlig sektor är en angelägen fråga, eftersom ohälsa som hör samman med arbetet medför att produktionen försämras och lönsamheten minskar.

Strategiskt arbete för att förebygga ohälsa

Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap - som introduceras hösten 2011 - syftar till att ge dig kompetens i att strategiskt arbeta med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Du får fördjupa dig i hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur olika typer av arbetsskador kan förebyggas och hur arbetet kan organiseras för att medarbetarna ska må bra.

Kompetensen efterfrågas inom allt fler områden

Människor som har professionell kompetens att arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet behövs inom en rad olika funktioner: företagshälsovården, personaladministrativt arbete, försäkringskassan och offentlig sektor.

Kandidatexamen ger behörighet

Det nya masterprogrammet i arbetshälsovetenskap vänder sig till dig som redan har minst kandidatexamen och 30 högskolepoäng inom medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap eller organisation och styrning. Programmet ges på distans med 50 procent studietakt.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Distans
2021 - 2023
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19320
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Distans
2021 - 2025
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19319
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan öppnar senast en månad före sista anmälningsdag. För exakta datum se antagning.se: Viktiga datum

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)