Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 hp

Ett lands infrastruktur bygger på ett väl fungerande energiförsörjningssystem. Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock knappast troligt att morgondagens energikällor är desamma som de vi har idag.

Om utbildningen

Programmet vänder sig till dig som redan har en högskoleingenjörsexamen och vill fördjupa dig i energiteknik. Genom att sex lärosäten samverkar ges det möjlighet att fördjupa sig inom följande delområden: förnyelsebara energislag, primär energiomvandling, energianvändning, energiekonomi och system samt mot energirelaterad flödesmekanik.
Det officiella språket i hela studien är engelska. Det finns inga begränsningar relaterade till geografiskt läge. Programmet är ett distansbaserat utbildningsprogram och alla kurser kan följas online (föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga online på ett webbaserat inlärningssystem).

Kurser i programmet:
Energy Systems
Energiresurser
Uthållig kraftproduktion
Energianvändning i byggnader
Simulering och optimering av energisystem
Termisk komfort och inomhusmiljö
Examensarbete

MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för en master i energiteknik finns t.ex. hos energibolagen, processindustrin, samt inom konsult- och entreprenadbranschen. Arbetsuppgifter, som kan förväntas, utgörs t.ex. av forskning och utveckling, projektledning, och effektivisering inom det energitekniska området.

Examen

  • Magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Förkunskapskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - Minst 18 hp termodynamik, strömningsmekanik och värmeöverföring - Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Anmälningstillfällen

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Distans
2021 - 2022
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19718
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Distans
2021 - 2022
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19708
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)