Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Vill du bygga på din treåriga utbildning? Vill du fördjupa dig i ditt profilområde? Företagsekonomiska magisterprogrammet ger din ekonomutbildning ytterligare spets och tyngd.

Om utbildningen

Företagsekonomiska magisterprogrammet är för dig som har en kandidatexamen om 180 hp från ekonomprogrammen. Inriktningen erbjuder fördjupningskurser inom profilen redovisning och revision liksom en breddning inom skatteområdet. Det är en fördjupning för dig som vill ha extra tyngd i din utbildning och skaffa dig en konkurrenskraftig position på arbetsmarknaden. Särskilt om du siktar på att bli auktoriserad revisor eller ekonomichef. En magisterexamen är också en merit om du siktar på en internationell karriär.

Det här är även en lämplig fördjupning för dig som önskar gå vidare med forskarstudier inom företagsekonomin.

Efter utbildningen

Efter genomgånget program är du väl rustad för att arbeta med kvalificerade företagsekonomiska uppgifter i offentliga och privata organisationer eller som egen företagare. Du är dessutom förberedd för forskarutbildning i ämnet.

Examen

  • Filosofie magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig att antas till magisterprogrammet är den som uppfyller villkor för grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå som anges i högskoleförordningen d.v.s en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med huvudområdet företagsekonomi (90 hp) eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)