Personlig tränare 60 hp

Kurspaket med fyra delkurser.

Målet med kurserna är att ge praktiska och teoretiska kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande. Genom ett upplevelsebaserat lärande erbjuds du ökade kunskaper/färdigheter i bl.a. träningslära, testmetoder, idrottsmedicin, kost, coaching, ledarskap och gruppdynamik.
I kurserna ingår fältstudier där du praktiserar dina kunskaper inom ovan nämnda områden på adepter i olika miljöer. Du ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera målrelaterade personliga tränings- och kost-program på individ- och gruppnivå.
Kurserna ges på distans, studietakt helfart, med sex fysiska tillfällen på högskolan i Gävle á två dagar, två tillfällen under höstterminen och fyra tillfällen under vårterminen. Höstterminens kurser (Coaching 7,5 hp, Kost och prestation 7,5 hp, Anatomi, fysiologi med inriktning mot träning 15 hp) är av teoretisk karaktär som sedan tillämpas under vårens kurs (Personlig tränare - tillämpning 30 hp).
Kurserna innehåller inspelade föreläsningar, föreläsningar i realtid, övningar med individuella och gruppexaminationer online. Vi använder Högskolan i Gävles utbildningsplattform, Blackboard och videokonferensverktyget Zoom för att kommunicera i kurserna. Vid fullföljda och godkända kurspaket (60 hp) ges du möjlighet att certifieras enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer.

Kursen innehåller följande delkurser:

Coaching 7,5 hp
Kost och prestation 7,5 hp
Anatomi fysiologi med inriktning mot träning 15 hp
Personlig tränare - tillämpning 30 hp

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Ansökan

Ansökan sker via www.antagning.se. Anmälningskod HIG-14112. Sista ansökningsdag 15 april, 2019.


Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)