Högskolans råd och organ

Den här listan visar de råd, nämnder och styrelser vid Högskolan i Gävle där studenter kan vara med och påverka. Studentrepresentanterna utses av Gefle Studentkår.

Lista på Högskolans råd och organ

Lista på Högskolans råd och nämnder

Övergripande organ

Anställningsnämnd

Arbetsmiljögrupp med studentperspektiv

Arbetsmiljökommitté

Disciplinnämnd

Förvaltningschefens beslutsmöte

Högskolestyrelse

Ledningsgrupp

Rektors beslutsmöte (REB)

Rådet för hållbar utveckling

Samverkansråd

Serviceråd

Styrgrupp för Studenthälsan

Utbildnings- och forskningsnämnd


Akademiråd

Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA)

Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)

Akademin för teknik och miljö (ATM)


Utbildningsråd

Automationsingenjörsprogrammet (Co-op)

Basåret och basterminen

Byggnadsingenjörsprogrammet

Dataingenjörsprogrammet

Ekonomiingenjörsprogrammet

Ekonomprogrammet

Elektronikingenjörsprogrammet

Energisystemingenjörsprogrammet (Co-op)

Fastighetsmäklarprogrammet

Företagsekonomiska magisterprogrammet

Förskollärarprogrammet

Grundskollärarprogrammet

Idrottsvetenskapliga programmet

Industriell ekonomi, grundnivå

Industriell ekonomi, avancerad nivå

Industridesign

IT/GIS – Informationstekning med GIS-inriktning

Kandidatprogrammet i utredningskriminologi

Kommunikationsprogrammet

Lantmätar- och samhällsplanerarprogrammet

Maskiningenjörsprogrammet (Co-op)

Magister i logistik och innovationsledning

Magister i besluts-, risk- och policyanalys

Magisterprogrammet i energisystem

Magisterprogrammet i geomatik

Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

Masterprogrammet i elektronik

Masterprogrammet i miljöpsykologi

Masterprogrammet i religionsvetenskap

Masterprogrammet i socialt arbete

Master Programme in Energy Engineering

Master Programme in Energy System

Människa-kultur-religionsprogrammet

Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op)

Personal- och arbetslivsprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Study Programme in Social Work — International social work

Ämneslärarprogrammet


Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)