Välkommen till Högskolan i Gävle och Socionomprogrammet!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdagen Hello & more – 26 augusti

Hello & more är vår digitala introduktion till Högskolan i Gävle. Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 26 augusti kl. 11.00-12.00. En länk till eventet kommer i augusti. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & more kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Färgglad bild med texten Hello & more

Viktig information inför din studiestart

Här har vi listat information om ditt program som är viktig att du tar del av inför din studiestart. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje del.

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls online den 26 augusti kl. 13.00-15.00 via webbmötestjänsten Zoom. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl den 24 augusti. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Varmt välkommen till Socionomprogrammet 210 hp vid Högskolan i Gävle. Min förhoppning är du ska trivas hos oss som socionomstudent och som ansvarig utbildningsledare i socialt arbete vill jag redan nu förklara lite mer om hur utbildningen är upplagd och vad som kan vara bra att förbereda redan innan vi ses den 26 augusti för upprop och programintroduktion via webbmöte detta år.

Utbildningens upplägg och pedagogiska premisser

Utbildningen ges i form av en studieortsbaserad distansmodell (ej ren IT-distans) vilket innebär att du söker och antas till någon av våra fem studieorter Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, Norrtälje eller Söderhamn. Du arbetar sedan i en årsvis bestämd studiegrupp på den ort där du antagits. Det innebär att du fysiskt behöver vara på plats på din studieort 1-2 ggr/vecka för att arbeta med gruppuppgifter. Det är svårt att klara utbildningen om du har långt att åka till din studieort eller om du arbetar mycket vid sidan om studierna. Utbildningen innebär heltidsstudier och utgår ifrån att du som student är tillgänglig motsvarande heltidsarbete.

Introduktion av kurser sker ofta i Gävle men också via Zoom (webbkonferensteknik) från egen hemdator. För att Zoom ska kunna användas fullt ut av dig som student så måste du ta ansvar för att ha fungerade dator, webbkamera och headset att tillgå. Seminarier, viss examination eller annan obligatorisk undervisning kan förläggas till Campus i Gävle upp till max en gång per vecka. Antalet fysiska träffar varierar mellan olika kurser och webbkonferensteknik används i flertalet kurser. Under träffarna i Gävle får du möjlighet att träffa övriga klasskamrater och lärare, diskutera och få flera perspektiv på kursernas innehåll vilket är centralt för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det pedagogiska upplägget grundar sig på att praktiskt socialt arbete är ett relationellt arbete och det skapas i relation till andra människor och utbildningen kan därför inte bedrivas helt individuellt via IT-distans.

Det är (normalt sett) fler träffar i Gävle under de första veckorna av utbildningen för att du på bästa sätt ska beredas möjlighet komma in i studierna och få tillfällen att bekanta dig med lärare och kurskamrater. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens regler samt de lokala regler som fattas av rektor vid HiG avseende fysiska träffat på campus. Utökad användning av webbkonferensteknik i jämförelse med vad som normalt erbjuds i utbildningen är ett ersättningsalternativ som kommer att användas under ht 2020 i den mån det behövs.

Första dagen på kursen "Socialt arbete och sociala problem" den 31 augusti kommer att genomföras digitalt via webbmötestjänsten Zoom. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl dagarna innan. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Det är en fördel om du är inställd på att i så stor utsträckning som möjligt delta i all undervisning som erbjuds och de informationstillfällen som ges under introduktionsveckan och under de första kursveckorna. Det kommer att hjälpa dig att snabbare komma in i dina studierutiner. Vår erfarenhet av det pedagogiska upplägget med studieortsbaserad distansutbildning visar också att webbtekniken är mer lättanvänd och blir socialt tillgänglig för flertalet, om ett fysiskt möte har föregått exempelvis ett webbseminarium där fördjupande diskussioner hålls.

Socionomprogrammet kommer att förbereda dig under 3,5 år för att du ska kunna arbeta som socionom. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt. Inom socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs stor vikt vid vetenskapligt arbetssätt, forskning i socialt arbete samt personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

Förberedelser inför programstarten

Vid programuppropet kommer du att träffa mig som utbildningsledare och vi har då fokus på programövergripande frågor. Om du vill förbereda dig fram till kursstart är det bra att sätta sig in i kursplan och litteraturlista för den första kursen, Socialt arbete och sociala problem, 15 hp. I kurserna använder vi lärplattformen Canvas, där studiehandledning och övrigt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt.

Återigen, det ska bli roligt att träffa dig och jag med alla mina kollegor vid avdelningen ska göra vårt allra bästa för att du ska känna dig varmt välkommen som socionomstudent vid Högskolan i Gävle!


Med vänliga hälsningar.

Maria Sjölund
Utbildningsledare i socialt arbete

Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Olivia Ahlin kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Olivia är tillgänglig för frågor fram till den 6 november.

E-post: studguide.olivia@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 19 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2020


Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Maria Sjölund.

E-post: maria.sjolund@hig.se
Telefon: 072-023 02 83

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2020-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)