Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdagen Hello & more – 26 augusti

Hello & more är vår digitala introduktion till Högskolan i Gävle. Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 26 augusti kl. 11.00-12.00. En länk till eventet kommer i augusti. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & more kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Färgglad bild med texten Hello & more

Viktig information inför din studiestart

Här har vi listat information om ditt program som är viktig att du tar del av inför din studiestart. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje del.

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls online den 26 augusti kl. 13.00-14.00 via webbmötestjänsten Zoom. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl den 24 augusti. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign,180 hp! Det är roligt att du har sökt vår utbildning och det ska bli spännande att lära känna dig och dina studentkamrater.

Industridesign håller till i hus 45, Heimdall. Hus 45 är en fristående byggnad. Ta campuskartan till hjälp för att hitta hit. Alla studenter på Industridesign får en egen arbetsplats i ritsal och de flesta lektioner hålls i våra ritsalar och verkstäder i hus 45. På uppropet kommer du att träffa lärarna på programmet, få programinformation och en rundvandring i lokalerna.

Om programmet

Utbildningens syfte är att utbilda en modern industridesigner med teoretisk-praktisk kompetens inom industridesign, hållbarhet och material, och som kan bidra till att skapa en hållbar livsmiljö för människan. Inom materialkontexten finns ett fokus på nya skogsråvarubaserade material som en bas för nya innovativa och ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbara designlösningar. Utbildningen ger en bred kompetens att arbeta med design-, material- och hållbarhetsfrågor på uppdrag, i företag och andra organisationer, i framtagande av egna designlösningar eller i vidare studier på avancerad nivå. En industridesigner från Högskolan i Gävle är väl rustad för att lösa dagens och framtidens komplexa designproblem inom näringsliv och samhället.

Programmets upplägg och innehåll

Programmet går på helfart och vi läser oftast en kurs i taget frånsett några kurser i ettan som går parallellt på halvfart. De flesta kurser har hög förväntan på närvaro, även om det sällan är närvaroplikt, eftersom vi jobbar mycket i grupp och en stor del av undervisningen bygger på handledande möten mellan student och lärare. Så det är inte rekommenderat att exempelvis arbeta samtidigt som man avser att läsa vårt program.

Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och för att kunna genomföra dem finns det resurser i form av modellverkstad, ateljé och ritsalar för varje klass med en egen arbetsplats för varje student. Det mesta av studierna sker på plats i skolan för att kunna ha tillgång till utrustning och studiekamrater vid grupparbeten. Schemat är ofta lagt över heldagar, till skillnad från många andra utbildningar.

De egna lokalerna där alla tre årskurser har sina ritsalar gör också att det blir många möten mellan studenter från olika klasser och du kommer ha möjlighet att lära dig mycket av dina studiekamrater under åren.

Utöver studielitteratur kommer du att behöva köpa en del material, ex skiss- och modellmaterial. Du får mer information om detta av respektive kursansvarig.

Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika frågeställningar, där du i designprocesser får arbeta fram nya koncept och lösningar på ett metodiskt och medvetet sätt. Utbildningen är projektintensiv och cirka 30 projekt av olika storlek och komplexitet genomförs totalt under utbildningen. Inom designprocessen sker många kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen.

Första året har tema Designprocessens grunder och här lär du dig grundläggande begrepp och metoder inom design. Du lär dig teorier om och arbetar praktiskt med visualisering och gestaltning, genom färg- och formstudier, skissteknik, modellteknik och datorstödd design. Du kommer även lära dig grundläggande materialkunskap och mekanik och hållfasthetslära. Designprocessen introduceras genom projektarbeten i de olika kurserna.

Andra året har temat Design för ett uthålligt samhälle och här lär du dig olika sätt att förhålla dig till hållbarhetsbegreppet. Du får problematisera design och samhällsfrågor, utforska begreppet design för alla och samspelet mellan människa, produkt och miljö genom miljöpsykologi och ergonomi. Du får arbeta med nya skogsråvarubaserade/biobaserade material i materialdrivna designprocesser. Du lär dig om hur design har påverkats av och påverkat samhälls- och teknikutvecklingen i designhistoria.

Tredje året har temat Tillämpad design och då fördjupar du dina studier inom produktionsmetoder, projektplanering, entreprenörskap, marknad samt presentation och kommunikation av design. Utbildningen avslutas med forskning och design och ett självständigt examensarbete som kan utföras på uppdrag av externa beställare.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart läs kursplanen för den första kursen, Designprocessens grunder, titta på litteraturlistan och inhandla böckerna. Böckerna i första kursen är grundböcker som ni kommer ha användning av under hela utbildningen och ger en bra inblick i de olika faserna i ett designprojekt.

Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi den digitala lärplattformen Canvas, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.

Övrigt

All undervisning kommer genomföras med hänsyn till risk för smittspridning. Det innebär att det kan finnas delar av undervisningen som inte kan genomföras på campus och då är alternativet nätbaserad undervisning på distans.

De praktiska moment som finns i industridesignutbildningen kommer genomföras på plats med anpassningar för att minska smittspridningen. Du kommer att få information från kursansvarig lärare vad som gäller i dina kurser.

Vid sjukdomssymtom är det viktigt att du stannar hemma och meddelar kursansvarig lärare. Inför studiestarten är det bra om du kan iaktta extra försiktighet så att du är säker på att du är symtomfri när du påbörjar dina studier, med hänsyn till dina nya studiekamrater och lärare.


Vi ser fram emot att träffa dig!

Ann-Sofie Hartzén, utbildningsledare

Programschema
Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Linnea Waern kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Linnea är tillgänglig för frågor fram till den 6 november.

E-post: studguide.linnea@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 19 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2020


Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Ann-Sofie Hartzén.

E-post: ann-sofie.hartzen@hig.se
Telefon: 076-102 78 81

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2020-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)