Välkommen till Högskolan i Gävle och Ekonomprogrammet på distans!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdagen Hello & more – 26 augusti

Hello & more är vår digitala introduktion till Högskolan i Gävle. Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 26 augusti kl. 11.00-12.00. En länk till eventet kommer i augusti. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & more kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Färgglad bild med texten Hello & more

Viktig information inför din studiestart

Här har vi listat information om ditt program som är viktig att du tar del av inför din studiestart. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje del.

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls online den 26 augusti kl. 13.00-15.00 via webbmötestjänsten Zoom. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl den 24 augusti. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Den här texten ger dig en kort introduktion till högskolestudier och till att studera ekonomprogrammet på distans vid Högskolan i Gävle.

Att läsa på distans

Ekonomprogrammet på it-distans innebär att du studerar med hjälp av Internet och instruktioner på lärplattformen Canvas. Ett it-distansprogram kan du läsa oberoende av var du befinner dig så länge du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling. Läsa på distans innebär dock inte att du fullt ut själv kan bestämma när du studerar. I varje kurs som ingår i utbildningen finns några tidsbundna moment där du behöver delta i aktiviteter en viss tid. Ska du arbeta parallellt med dina studier så måste det alltså finnas en flexibilitet kring dina arbetstider. Vidare är det bra att känna till att cirka hälften av programmets kurser examineras via skriftliga salstentor. Du kan välja att skriva dem i Gävle eller på ett av oss godkänt ställe nära där du bor (tentamen på annan ort). Vi kräver också närvaro i Gävle vid två tillfällen i samband med uppsatsseminarierna i slutet av programmets tredje år.

Programmets upplägg

Det ekonomprogram som du nu ska börja ger efter tre års heltidsstudier en Ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng). En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Varje termin är 20 veckor och är indelad i kursperioder om tio veckor och under varje kursperiod ges två kurser parallellt.

 • Höstterminen: v. 36-45 och v. 46-03
 • Vårterminen: v. 04-13 och v. 14-23

Som student på distansprogrammet kan själv välja studietakt. Om du vill läsa på helfart läser du 30 hp under en termin och om du vill studera på halvfart läser du 15 hp. Du styr själv din studietakt genom att välja hur många kurser du registrerar dig på. Alla kurser som ingår i distansprogrammet ges både höst- och vårtermin.

Termin 1
Under hösten 2018 (första terminen) läser du två grundläggande kurser i företagsekonomi och en handelsrättslig översiktskurs

 • Vecka 36-45 Ledarskap och organisation A (7,5 hp)
 • Vecka 36-03 Handelsrättslig översiktskurs (15hp)
 • Vecka 46-03 Marknadsföring A (7,5 hp)

Om du vill läsa första terminen på halvfart rekommenderar vi att du läser Ledarskap och organisation A + Marknadsföring A för att sedan nästa termin läsa Handelsrättslig översiktskurs.

Termin 2
Din andra termin ges sedan följande tre kurser på programmet (som alla bland annat examineras via skriftliga salstentor):

v 04-13 Externredovisning A (7,5 hp)

v 04-23 Dataanalys och statistik (15 hp)

v 14-23 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A (7,5 hp)

Du läser alla tre kurserna om du väljer helfartsstudier. Om du väljer halvfartsstudier rekommenderar vi att du läser klart första terminen och därför väljer handelsrättslig översiktskurs.

Notera att de här kurserna (gäller alla kurser och terminer fortsättningsvis) måste du anmäla dig till på antagning.se senast den 15 oktober (och därefter 15 april). Som programstudent har du platsgaranti, förutsatt att loggar in via högskola/universitet på antagning.se och att du söker i tid. Vi kommer att skicka påminnelse om detta men det är bra att du har kännedom om detta redan från början.

Tentamen

Som distansstudent kan du välja att skriva tentamen på campus i Gävle eller vid ett lärcentra (www.nitus.se) eller vid universitet/högskola nära din hemort. Du tar själv kontakt med det ställe där du vill skriva, skickar därefter en ansökan till Högskolan i Gävle minst tre veckor innan tentan och inväntar ett godkännande från oss.

En av första terminens kurser (Marknadsföring A) examineras bland annat genom skriftlig tentamen i skrivsal. Tentorna går vanligtvis under den sista veckan i respektive kursperiod dvs. i detta fall i vecka 03. Om du vill skriva tentan på annan ort än Gävle ansöker du om detta genom ett webbformulär. Det hittar du via www.hig.se/tentamen. Om du vill skriva tentorna i Gävle gör du din anmälan via Ladok eller Kronox. Om du har frågor kring tentamen på annan ort kontaktar du Lena Ask (tel. 026-648810).

Kursen Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig översiktskurs examineras via Internet och då behövs ingen tentamensanmälan.

Stöd, service och support

Kom ihåg att du som är distansstudent även har tillgång till stöd och service från Gefle studentkår, biblioteket, Studentcentrum, studievägledning, kurator, studentpräst, studentföreningar, Learning Center och IT-support.

Här finns allt stöd, support och service samlat - information och kontaktuppgifter 

En kort sammanfattning

För att komma igång och kunna läsa de kurser som ges måste du som är antagen till programmet ordna följande:

 1. Skaffa kurslitteratur (se kursplanerna och litteraturlistorna för respektive kurs)
 2. Skapa användarkonto (se Fem steg för att komma igång)
 3. Registrera dig på de kurser som du vill läsa i Ladok
 4. Logga in i Canvas och ta del av de enskilda kurserna

Allt detta gör du online!

Om du har frågor som rör dina studier och ekonomprogrammet på distans kan du kontakta mig. Har du frågor som rör enskilda kurser ska du vända dig direkt till respektive lärare.
 

Lycka till med studierna!

Zahra Ahmadi
Utbildningsledare för ekonomprogrammet
Högskolan i Gävle

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.


De två första kurserna i programmet som börjar vecka 36 är alltså Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig översiktskurs. För båda dessa kurser gäller att du ska registrera dig på kursen i Ladok. Efter att du registrerat dig på din kurs i Ladok kan du logga in och se din kurs i Canvas. Det kan dröja upp till 60 minuter innan systemet hunnit synkronisera. Det är via Canvas du sedan får detaljinformation om kursupplägg, uppgifter, examination osv.

Det är bra att tidigt gå in och titta på kursplaner och litteraturlistor för de två första kurserna. Litteraturlistan visar vilka böcker du bör skaffa.

Lista över alla kurserna som ingår i programmet

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Karolin Hargsten kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Karolin är tillgänglig för frågor fram till den 6 november.

E-post: studguide.karolin@hig.se

Introduktion

Introduktionsdag

Introduktionsdag - frivilligt att delta

Som ny student är du välkommen att delta på högskolans introduktionsdag den 26 augusti. Högskolans rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar dig välkommen.

För Ekonomprogrammet på distans är detta inte obligatoriskt, men du kan om du vill delta på introduktionsdagen för ekonomprogrammet på campus. Mer information om tider hittar du i schemat för introduktionsdagen.

Introduktionen för ekonomprogrammet distans sker via den första kursen ni läser, Ledarskap och organisation A.  

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar den 19 augusti och även du som läser på distans är varmt välkommen till Gävle.

 • Välkomstinformation från Gefle Studentkår
 • Välkomstinformation från studentföreningen Gavlecon
 • Information om insparken
Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Zahra Ahmadi.

E-post: zahra.ahmadi@hig.se
Telefon: 070-181 12 48

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

 • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

 • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

 • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2020-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)