Tentamen på annan ort

Om du läser på distans har du möjlighet att ansöka om att skriva tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

Om ett lärosäte eller lärcentrum inte kan ta emot under Coronapandemin är det studentens ansvar att hitta en annan tentamensplats.

Gör så här för att ansöka

 1. Kontakta lärosätet eller lärcentrumet där du önskar skriva din tentamen för att få bekräftat att du kan skriva din tenta där. Tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som den ges i Gävle.
 2. Ansök via vårt webbformulär om att få skriva tentamen på annan ort.
  Din ansökan måste vara inskickad senast 3 veckor före tentamenstillfället.
 3. Din ansökan besvaras normalt inom 10 arbetsdagar. Under sommaren kan svarstiden vara längre. Om du inte har fått bekräftelse en vecka innan tentamensdatumet kontakta studentcentrum@hig.se.

Regler för tentamen på annan ort

Vem kan ansöka om tentamen på annan ort?

 • Student som läser på distans
 • Student som gör militärtjänstgöring
 • Student som har avslutat sina studier och flyttat från Gävle, men har enstaka tentamina kvar

Även andra tvingande skäl att tentera på annan ort kan föreligga.


Godkända platser

Studenten ansvarar själv för att hitta en godkänd tentamensplats. Godkända platser är

 • Universitet och högskolor
 • Nitus-anslutet studiecentrum/lärcentrum - se Nitus – Lärcentrum
 • Ambassader och konsulat utomlands

Bibliotek är inte en godkänd tentamensplats.


Villkor för tentamen på annan ort

Högskolan i Gävles tentamensordning ska följas vid tentamen på annan ort.

 • En tentamensvakt måste finnas närvarande i rummet under hela skrivtiden.
 • Ett jävsförhållande får inte föreligga mellan tentamensvakt och student.
 • Tentamen på annan ort ska ske vid samma datum och under samma tid som aktuell tentamen äger rum i Gävle, eller vid annan tid som särskilt beslutats av tentamensfunktionen.
 • Studenten ansvarar för eventuella kostnader, såsom avgifter och resekostnader, som uppkommer i samband med tentamen på annan ort.


Ska jag anmäla mig till tentamen (på annan ort) i Ladok?
Nej, anmälan i Ladok gäller bara tentamen som skrivs i Gävle.

Får jag en anonymitetskod när jag skriver tentamen på annan ort?
Nej, vid tentamen på annan ort kan du inte skriva din tentamen anonymt.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag - Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Hanna Tåqvist Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-08-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)