Tentamen

Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskapsprov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till salstentamen är obligatorisk och för att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Anmälan är alltså ett krav för att kunna delta. Här hittar du all information du behöver om tentamen.

Förändringar p g a Coronaviruset

Högskolans ledning kommer kontinuerligt att gå ut med allmän information. Du hittar samlad info om hur vi anpassar undervisning och examination till rådande omständigheter här:

Senaste nytt om Coronaviruset - aktuell information till våra studenter

Mer specifik information om din kurs kommer du att få via lärplattformen Blackboard eller Canvas.

Ingen utlämning av tentor i receptionen.

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in, skickas din tentamen hem med post till den adress som finns i Ladok. Alla tentor som finns i lager kommer att skickas. De senaste tentorna skickas först och därefter äldre tentor.

Vid frågor: studenter vänder sig till studentcentrum@hig.se eller ställer frågor i chatten på hig.se

Anmäl dig till din tentamen i tid

Du behöver anmäla dig till din tentamen på campus eller på din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Du anmäler dig till din tentamen via Ladok. Webbanmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Så här anmäler du dig till en tentamen


Support

Om du har problem med Ladok, till exempel inloggningsproblem eller tycker att dina uppgifter inte stämmer ska du mejla studentcentrum@hig.se.

Tillgänglighet i Ladok för studenter

Om du behöver innehåll eller service som inte är tillgängligt för dig i ladok, läs mer i tillgänglighetsredogörelsen för Ladok.

Tillgänglighetsredogörelsen för Ladok.

 

Inför din tentamen

  • Kom i god tid - minst 15 minuter före start
  • Kom ihåg din id-handling
  • Stäng av din mobiltelefon - du får inte ha den påslagen i flygplansläge
  • Ta gärna med något att äta och dricka - men inga nötter eller jordnötter

Vanliga frågor och svar om tentamen

Amning under skrivtiden

Högskolan tillåter under vissa förutsättningar att du ammar ditt barn under pågående tentamen. Kontakta tentamenssamordningen på e-post studentcentrum@hig.se i god tid före tentamensdagen för att höra vad som gäller för din tentamen.

Anonyma koder vid tentamen

De flesta salstentamina på Högskolan i Gävle genomförs med anonyma koder. Det innebär att du som student är avidentifierad för lärare vid rättning av tentamen. När du anmäler dig till tentamen får du en kod bestående av fyra siffror och tre bokstäver med ett bindestreck emellan. Koden skriver du istället för ditt namn och personnummer på tentamensomslaget och varje svarsblad vid inlämning.

 

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet för dig att få en anpassad tentamen. Vanliga anpassningar är längre skrivtid, plats i en mindre sal eller dator som hjälpmedel vid tentamen.

Exempeltentor

Via vår tjänst Exam Center kan du söka efter och ladda ner exempeltentor från salstentor de tre senaste åren. Vanligtvis saknas facit. Om en tenta ställts in, finns inte någon tenta från det tillfället. Endast tentor från salstentor finns, ej från digitala tentor

Förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden.

Du bör alltid kontrollera vad som gäller för just din tentamen genom att ringa Högskolans växel på telefonnummer 026-64 85 00.

ID-handling

Du måste visa upp giltig legitimation för att få delta i tentamen. Låt din legitimation ligga synlig på bänken under hela skrivtiden. Visa din legitimation för tentamensvärdarna när du lämnar lokalen vid toabesök, när du lämnar in din tentamen eller på deras begäran. Tentamensvärdarna ska kontrollera identitet med stickprov under pågående tentamen.

Om du har tappat bort eller blivit bestulen på din legitimation så kan du visa upp polisanmälan samt personbevis från Skatteverket, för att legitimera dig.

Mobiltelefon

Din mobiltelefon (och annan elektronisk utrustning) måste vara helt avstängd under hela skrivtiden - du får inte ha mobilen i flygplansläge. Mobilen ska placeras i värdeskåp, väska, ytterkläder eller på annan plats som tentamensvärden anvisar. Om du har mobilen på din person (t ex i byxfickan) kan det anmälas som ett fuskförsök.

Oanmäld student

Om du inte har anmält dig till tentamen i tid får du ej delta.

Omtentamen

Omtentamen sker normalt 6-7 veckor efter ordinarie tentamen. Under två veckor i augusti erbjuds normalt en omtentamen för de kurser som givits under föregående läsår. Undantag förekommer. Tiden mellan meddelande av tentamensresultat och omtentamen ska vara längre än två veckor och bör vara kortare än sex veckor.

Rättning av tentamen

Tentan ska normalt rättas inom 15 arbetsdagar och inrapporteras i Ladok senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning. Resultat blir då synligt för dig i Ladok.

När din tentamen har rättats och betyget har rapporterats in blir ditt skriftliga prov en allmän handling. Högskolan får antingen lämna ut provet till dig mot kvittens eller behålla det. I det senare fallet har vem som helst rätt att titta på provet eller få en kopia mot betalning enligt avgiftsförordningen, om inte sekretess föreligger.

Sen ankomst

Om du kommer för sent till en tentamen får du behålla din plats fram till 30 minuter efter skrivtidens start. Du släpps in vid insläpp 2 (30 minuter efter skrivtidens start).

Studenter som kommer senare än 30 minuter efter skrivtidens start får inte delta i tentamen.

Student från annat lärosäte?

Högskolan i Gävle har inte möjlighet att erbjuda tentamensplats till studenter från andra lärosäten. Vi hänvisar därför till Gävle kommun, som har ett Nitus-anslutet lärcentrum (Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle).

Tentamen på annan ort

Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inskickad senast tre veckor före tentamensdagen.

Tentamenslokal

Tentamenslokalen fastställs ca en vecka före tentadagen, och meddelas via kursens schema. Dubbelkolla gärna ditt schema någon dag före tentadagen, så att du inte missar information om eventuella salsändringar.

Terminstider och tentaveckor
Tillåtna hjälpmedel

Du får alltid använda penna, radergummi och linjal. I övrigt tillåts endast hjälpmedel som är godkända av examinator och som finns angivna på tentans försättsblad. Tabeller, böcker och liknande hjälpmedel får inte innehålla anteckningar förutom ägarens namn.

Utlämning av tentamen

Läs mer om tentamensutlämning här:

Utlämning av tentamen

Vägbeskrivning, karta och parkering
Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag - Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)