Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i programstudierna under en bestämd tid som har beviljats av högskolan. Du behåller din plats på programmet och har platsgaranti till terminen efter ditt studieuppehåll, förutsatt att Högskolan i Gävle fortfarande erbjuder den utbildningen. Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela det till högskolan anses du ha avbrutit dina studier.

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Högskolan i Gävle kan bevilja studieuppehåll:

  • endast för programstudier
  • efter att du har påbörjat dina studier
  • om du är registrerad på de första kurserna på din första termin
  • för högst två terminer i taget
  • för totalt fyra terminer under ett utbildningsprogram

Kontakta studentsupport@hig.se om du har frågor angående studieuppehåll. Kontakta studievägledningen om du är osäker på om du ska ta ett studieuppehåll.

Information om studieuppehåll från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i formuläret "Ansökan om studieuppehåll". För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare. Svar skickas till den sökande så fort som beslut kring ansökan tagits.

Slutföra påbörjade kurser

Du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, ta då kontakt med din akademi.

Återgå till studierna

Du har ett eget ansvar att anmäla dig till de programkurser som hör till den termin som du har meddelat att du ska börja studera igen. Om du inte anmäler dig i tid riskerar du att förlora din studieplats. Sista anmälningsdagen för höstterminens kurser är den 15 april och sista anmälningsdagen för vårterminens kurser är den 15 oktober.

Avbryta studierna helt

Om du inte tänker återuppta dina studier på programmet anmäler du ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”.

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)