Erasmus+

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i tre till tolv månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+ tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet.

Kollage av platser dit du kan åka på utbyten via Ersamus+

Att söka Erasmusstipendium

Högskolan i Gävle har Erasmusavtal med 77 universitet i Europa. I de flesta fall är avtalen ämnesbestämda vilket göra utbytesmöjligheterna varierar från program till program. För att kunna söka stipendium för studier med Erasmus+ måste du ha läst minst ett år på högskolenivå.

Utbytesplatser under 2021/2022

Kurser och tillgodoräknande

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Universitet i många länder erbjuder kurser på engelska.

Du får stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium från Högskolan i Gävle. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 360 och 460 euro i månaden.

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som hemma. På CSN:s webbsida kan du läsa mer om studiemedel.

Språktest

Innan du åker ut kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din studie- eller praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras efter din studie- eller praktikperiod. Kontakta International Office för mer information.

Erasmus+ app

Du som åker på utbyte genom Erasmus+ ska använda Erasmus+-appen. Appen är en mobilapplikation som ska hjälpa studenter med mobilitetsprocessen.

Lär dig mer om appen och ladda ner den på Eramus+ App

Att söka extramedel vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra hjälpmedel i någon form för att ha möjlighet att åka ut på Erasmusutbyte har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Mer information om Erasmus+:
Erasmus+ studera utomlands (studera.se)

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)