Så funkar undervisning på distans

Högskolan följer regeringens rekommendationer gällande covid-19. Under vårterminen 2020 var all undervisning på distans. Högskolan i Gävle kommer att återgå till campusförlagd undervisning under höstterminen med vissa undantag. Det innebär att undervisningen blir både på campus men också nätbaserat på distans i vissa fall.

Studera på distans

Information om vad som gäller i just din kurs kommer läggas ut av din lärare i lärplattformen Canvas. Här hittar du värdefulla länkar när undervisningen sker på distans.

Så här studerar du hemma på bästa sätt

När undervisning och examination sker på distans ställs högre krav på dig som student att skapa en hållbar studiemiljö. Mer eget arbete och färre inbokade tider kan vara en utmaning. Det är därför viktigt att skapa bra rutiner och att planera och strukturera dina studier.

Tips för studier på hemmaplan

Kontakt

Support för it-relaterade frågor

Du är välkommen att vända dig till vår support om du har it-relaterade frågor.

E-post
itsupport@hig.se
learningcenter@hig.se

Ange personnummer för snabbare hantering av ditt ärende. Ange aldrig lösenord.

Mer information it-stöd och support


Support för studierelaterade frågor

Du är välkommen att vända dig till Studentcentrum om du har studierelaterade frågor.

E-post
studentcentrum@hig.se

Ange personnummer för snabbare hantering av ditt ärende.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)