Samverkansarenor

Vi har olika samverkansarenor som är långsiktiga och utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra samverkanspartners. I arenorna finns också möjlighet till nya former av samverkan utifrån förslag från både företag och forskare.

En mötesplats för forskare och praktiker inom det sociala området—ASK

I Arenan för social kunskapsutveckling - ASK arbetar Högskolan i Gävle, kommunerna i Gävleborg och Region Gävleborg tillsammans för att skapa möten och utbyten mellan forskare och praktik inom det sociala området. Det gör vi för att skapa kunskapsutveckling i nära samarbete mellan forskning och praktik. ASK är en nod i regionen för forskning och utveckling inom det sociala området. Med stöd av ASK möts akademisk och praktisk kunskap och erfarenhet. Arenan välkomnar naturligtvis andra aktörer inom området att delta och bidra i arbetet.

Forskning och utbildning för innovation, hållbarhet och ökad konkurrenskraft

Centrum för logistik och innovativ produktion - CLIP är ett forsknings och utbildningscentrum vid Högskolan i Gävle. Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer. CLIP vill vara en mötesplats för att utveckla människor och företag, erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften och möjliggöra en större rekryteringsbas inom området.

Mer information om CLIP

Kroppen i arbete — från problem till potential

Centrum för belastningsskador (CBF) driver ett fortecentrum som ägnar sig åt studier av fysisk hälsa och ohälsa i arbetslivet. Forskningen fokuserar på belastningsproblem samt åt de möjligheter som rätt vald fysisk aktivitet innebär för bättre hälsa. Forte-centrets program visar den spännvidd och flervetenskap som är nödvändig vid studier av fysisk hälsa och ohälsa i arbetslivet. CBF är en av få grupper på området i Europa som har en så bred forskning.

Fortecentrum

Innovativ regional affärsutveckling—HARira

Hållbara affärsrelationer för Innovativ regional affärsutveckling - HARira är ett samverkansprojekt mellan forskare på Högskolan, regionala företag och organisationer i Gävleborgs län. Projektets grundläggande tanke är att högskola, innovationscentra och företag tillsammans, genom affärsutveckling och skapandet av hållbara affärsrelationer, ska ha en central roll i att bidra till innovationsutveckling och konkurrenskraft i regionen. HARira vill etablera en regional plattform där kunskap och erfarenheter mellan högskola, innovationscentra och små och medelstora företag (SMEs) kan behållas, stärkas och vidareutvecklas.

Utveckling i små och medelstora företag - KTP

Knowledge Transfer Partnership - KTP är en samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker tar sig an ett utvecklingsprojekt hos ett företag. Projektet innebär i korthet att en KTP-projektledare som är en nyutexaminerad akademiker i ca ett år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Mer information om KTP

Samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning—RucX

Regionalt utvecklingscentrum - RucX är en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare och forskare som vill arbeta med skolans utveckling. Centrala verksamhetsområden är skolutveckling, lärarutbildning och forskning. All samverkan som sker mellan Högskolan och skola och förskola samlas under RucX, som är ett samarbete mellan kommunerna i regionen och högskolan. Här finns samverkan inom både utbildning och forskning samt även kompetensutveckling för personal inom skolområdet.

Mer information om RucX

Samverkan inom teknikområdet

All samverkan som sker inom teknikområdet samlas under Tekniksamverkan. Inom tekniksamverkan samverkar vi inom både utbildning och forskning, vilket är nyttigt både för er som samarbetspartners och för Högskolans egna utveckling.

Mer information om tekniksamverkan 


Kontakt

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant, Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2020-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)