Att fatta beslut i osäkra tider

Vi människor ställs ofta inför stora utmaningar när det gäller beslutsfattande. Inte minst nu under pågående pandemi behöver tuffa beslut fattas samtidigt som osäkerheten är stor och svår att hantera och många faktorer påverkar processen.

Under ett digitalt lunchmöte kommer vi att samtala om hur beslutsproblem kan struktureras och hur osäkerhet kan hanteras med hjälp av verktyg för beslutsfattande. Verktygen gör inte beslutsfattandet snabbare och enklare men målet är att göra det mer hållbart i den bemärkelsen att det blir mer underbyggt, rationellt och transparent.

Datum: 16 december
Tid: 11.30-12.30
Plats: Vi sänder digitalt via länk.

Magnus Hjelmblom, Ulla Ahonen-Jonnarth och Fredrik Bökman, som forskar och undervisar i ämnet besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle, deltar i seminariet. De delar med sig av kunskaper om verktyg och modeller för beslutsfattande under osäkerhet. Under timmen kommer också representanter för några verksamheter i
Gävleborg att lyfta exempel på aktuella beslut och risker man just nu står inför och de utmaningar det medför.


Läs mer om Magnus Hjelmblom

Läs mer om Ulla Ahonen-Jonnarth

Läs mer om Fredrik Bökman

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 10 december

Anmäl dig här


Logo för Forskarna på slottet
Kontakt

Samverkansansvarig

Anna Jansson Åkerson
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2020-10-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)