Välkommen till kursen Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv (F-3) (campus), 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart vecka 41-45.

Kursnamn

Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv

Kurskod

UKG011

Anmälningskod

13313

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Paula Larsson

E-post: paula.larsson@hig.se

Tele: 026-64 89 34

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 21 september – 4 oktober

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

I kursen behandlas och problematiseras frågeställningar såsom vad kunskap och lärande kan uppfattas vara beroende på vilket perspektiv man väljer att anta eller utgå ifrån. Kursen introducerar i anslutning till detta - utifrån ett historiskt och nutida perspektiv – vetenskapliga teoribildningar med fokus på framtida yrkesverksamhet. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att skaffa sig en grundläggande förståelse för hur synen på barns förutsättningar och villkor är bundna till historiska, ideologiska och kulturella sammanhang. I kursen ingår också moment av metodologisk undervisning med fokus på observation där studenten ska genomföra och redovisa en observation. Därutöver behandlas vad dagens kommunikationsteknologi och digitala redskap kan innebära för möjligheterna att utforma lärsammanhang. Kursen innehåller också ett moment med grundläggande databassökning.

Planera dina studier
I kursen behöver du planera och strukturera innehåll och uppgifter för att kunna genomföra dina studier på ett bra sätt. Räkna med att studier på egen hand och/eller tillsammans med kurskamrater, omfattar heltidsstudier.

Kommunikationssätt

Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Canvas. I Canvas hittar du den information du behöver om kursen och där lämnar du in dina kursuppgifter. Där kan även kommentarer till uppgifter finnas och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen. I Canvas finns verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etc.

Zoom webbmötestjänst är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle. Tjänsten erbjuds som en molntjänst via Sunet/NORDUnet.

Zoom webbmötestjänst stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud och bild även över långsamma förbindelser. Högskolan i Gävle har en egen Zoom-instans, som finns tillgänglig för personal och studenter vid Högskolan i Gävle. I vårt Zoom har anställda möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning. Studenterna har 40 minuters mötestid (vill de ses längre måste de starta om mötet).

 

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)