Välkommen till kursen Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv (4-6) (distans), 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 41-45.

Kursnamn

Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv (4-6)

Kurskod

UKG015

Anmälningskod

13314

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Davoud Masoumi

E-post: davoud.masoumi@hig.se

Tfn: 026- 64 87 96

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 21 september – 4 Oktober

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen!
Den här kursbeskrivningen ska hjälpa dig att få en uppfattning om kursens innehåll och ge dig en överblick över vad som förväntas av dig. Vi som medverkar i kursen ska göra vårt yttersta för att stötta dig i ditt lärande. Samtliga kursmoment bygger dock på en hög aktivitetsnivå från alla medverkande och att samtliga kommer väl förberedda till momenten. Forskning visar på vikten av samarbetslärande och i kursen vill vi därför att ni lär av och med varandra. Det är i detta sammanhang viktigt att läsa in sig på kurslitteratur, instruktioner och att använda någon form av reflektionsverktyg (t.ex. en läslogg) för att på bästa sätt kunna bidra till allas gemensamma lärande.
Med utgångspunkt i kursmålen kommer du under kursen att genomföra ett antal kursuppgifter vilka hjälper dig att förbereda dig för och prestera på de examinerande uppgifterna.

Davoud Masoumi (kursansvarig)/

Kommunikationssätt

I kursen behandlas och problematiseras frågeställningar såsom vad kunskap och lärande kan uppfattas vara beroende på vilket perspektiv man väljer att anta eller utgå ifrån. Kursen introducerar i anslutning till detta utifrån ett historiskt och nutida perspektiv – vetenskapliga teoribildningar med fokus på den framtida yrkesverksamheten i årskurs 4-6. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att skaffa sig en grundläggande förståelse för hur synen på barns förutsättningar och villkor är bundna till historiska, ideologiska och kulturella sammanhang. I kursen ingår också inslag av metodologisk undervisning med fokus på observation där studenten ska planera, genomföra och redovisa en observation. Därutöver behandlas vad dagens kommunikationsteknologi och digitala redskap kan innebära för möjligheterna att utforma lärsammanhang. Kursen innehåller också ett tillfälle med grundläggande databassökning.

En hel del moment under kursens gång bygger på samtal i videokonferenssystemet Zoom. Länkar till undervisningen som sker i Zoom postas i Canvas inför respektive tillfälle. Deltagande i Zoom innebär att alla förväntas ha headset (hörlurar och mikrofon) och om möjligt också webbkamera. Det är viktigt med headset för att undvika att seminarier i Zoom störs av t.ex. rundgång. Ibland kan det räcka med att en enda person har sitt högtalarljud ”rätt ut i rummet” för att det skall gå in i mikrofonen och skapa rundgång. Det är ditt ansvar som student att se till att ha fungerande utrustning och att ha kört Zoom”Audio setup wizard” före deltagande i ett webbseminarium. Ta del av de handledningar och manualer som finns att tillgå gällande Zoom


Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)