Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket (KPU) (distans) 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-40.

Kursnamn

 Perspektiv på läraryrket, KPU

Kurskod

UKG546

Anmälningskod

 13337

Ansvarig akademi

Akademin Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Silvia Edling

E-post: silvia.edling@hig.se

Tele: 026 - 64 82 60

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti – 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkomna till kursen Perspektiv på läraryrket!

Tre politiskt definierade uppdrag kan knytas till läraryrket idag: kunskapsuppdraget, socialisationsuppdraget och likabehandlingsuppdraget. Den här kursen riktar uppmärksamheten mot olika perspektiv på övergripande nivå som är viktiga att ta del av i relation till dessa tre uppdrag för att kunna förstå vad ert framtida yrke som lärare handlar om och vad som förväntas av er. Jag som är kursansvarig heter Silvia Edling och är utbildad lärare i didaktik på universitet/högskola, 1-7 lärare i svenska och so samt gymnasielärare i historia och engelska och har arbetat både i grundskolan och på gymnasiet innan jag 2003 började jobba inom högre utbildning. Du når mig lättast på e-posten silvia.edling@hig.se samt via kursens forum på det som kallas för CANVAS.

Kursen har i regel två-tre innedagar, men i år har vi valt att bara ha en pga covid-19:

FÖRSTA TILLFÄLLET:

-31/8 11.15-12.15 ZOOM [presentation av er själva och frågor om kursupplägg och examinationer]

SISTA TILLFÄLLET:
-5/10 9.00 -12.00 examination/seminarium CAMPUS

Datum och tider för resten av kursens seminarier kommer i augusti via CANVAS. Dessa tillfällen kommer att vara på distans. Syftet med seminarierna är att stötta er i er bearbetning av kursens innehåll och det är därför viktigt att ni kommer väl förberedda till dessa möten.

Kursen har tre examinationer:
1) En muntlig webbinspelning (i form av föreläsning för föräldrar) där ni redogör för historiska förändringar av läraryrket och synen på didaktik. Här ingår även att ni gör en intervju med äldre människa
2) En skriftlig examination som belyser olika sätt att förstå lärande samt en metastudie som tar upp vad som anses som effektiv/god undervisning. Här ingår även en kamratbedömning av en kollegas text.
3) En skriftlig dugga som fokuserar aspekter av skolans styrformer som är viktiga att känna till.

Kurslitteratur i form av böcker behöver ni själva införskaffa. Styrdokument samt utvalda artiklar hittar ni på CANVAS.

Kommunikationssätt

Webbseminarier sker via ZOOM

All information om kursen hittar du på CANVAS

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)