Välkommen till kursen Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund (distans), 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-40.

Kursnamn

Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund

Kurskod

UKG010

Anmälningskod

13325

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Paula Larsson

E-post: paula.larsson@hig.se

Tele: 026 - 64 89 34

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

                

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti - 30 augusti                            

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv, det vill säga: hur kommer det sig att vi har den skola/de skolor vi har och hur kan vi förstå de människor, krafter och processer som varit verksamma. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, etniska samt ett genusperspektiv på dess betydelse och möjligheter gällande utbildning. I kursen introduceras det akademiskt skrivande samt metoden textanalys. I kursen förekommer även skrivande av yrkesloggbok.

Kursen ges på distans med föreläsningar seminarier och gruppuppgifter som sker både på högskolan och på nätet – du kan även hitta material på Canvas som du har glädje och behov av under kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier. Det kan handla om grupparbeten och eget arbete, inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar med mera. Inslag av undervisning på engelska kan förekomma, samt inslag av skönlitteratur och film.

Kommunikationssätt

Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Canvas. Där hittar du den information du behöver om kursen och där lämnar du in kursuppgifter. Där kan även kommentarer till uppgifter finnas och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen. I Canvas finns verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etc.

Högskolan i Gävle använder Zoom som är en e-mötestjänst. Tjänsten erbjuds som en molntjänst via Sunet/NORDUnet. Zoom webbmötestjänst stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud och bild även över långsamma förbindelser. Högskolan i Gävle har en egen Zoom-instans, som finns tillgänglig för personal och studenter vid Högskolan i Gävle.

 

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)