Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-22. (ht20 / vt21)

Kursnamn

Svenska som andraspråk 1-30

Kurskod

SLG012

Anmälningskod

12208

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

072 2508891

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti - 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 36 och går på halvfart (50%) under läsåret 2020-2021.
Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige: kultur, skola och samhälle", som pågår v. 36-46 träffar ni mig. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.
Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk" startar v. 46 och pågår till v. 03 (2021) och ni träffar mig även under detta momentet.
Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.
Under vårterminen 2021 (v. 04-23) följer ytterligare två delmoment, "Andraspråksinlärning" som startar v. 04-13 samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" v. 14-23. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG012. Varje delmoment läser 7,5 hp.
Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje kursmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier och/eller "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att ett (1) skriftligt omtentamenstillfälle erbjuds per tentamenstillfälle. Skulle man inte nå godkänd nivå vid omtentamen erbjuds nytt tentamenstillfälle när samma kurs och moment ges nästa gång.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera och se varandra.
Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. Under rådande virus har vi beslutat att lägga innedagarna på Zoom under höstterminen till att börja med. Hur innedagarna planeras på vårterminen återkommer vi till och högskolan i Gävle följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De heldagar som är planerade under höstterminen är vecka 40 tisdag 29/9 mellan 0900-15.00 ca samt vecka 48 torsdag 26/11 mellan 0900-12.00 samt 13.00-15.00. Den 26/11 är indelad i två delar där samma innehåll ges förmiddag som eftermiddag, vilket innebär att man väljer det som passar bäst, men man är också välkommen att deltaga i båda om man vill.
Du tar del av föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive kursmoment.
Efter varje kursmoment skriver du en kursvärdering som skickas till din e-post. När slutligen alla moment är avklarade skriver du en kursutvärdering för hela kursen som helhet.

Övrig information
Kursen har lockat många sökande och bland annat av den anledningen kommer här en uppgift som lämnas in före kursstart då du loggat in dig och registrerat dig på Canvas. Din presentation lämnar du under "presentationer". Beskriv lite kort om dig själv, vem du är och varför du vill läsa kursen. Skriv gärna direkt i forumet och undvik bifogade filer.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas


Vi här på högskolan i Gävle önskar dig välkommen och lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Anna Gustavsson

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)