Välkommen till kursen Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7,5 hp


På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på åttondelsfart under vecka 36-02

Kursnamn

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7,5 hp

Kurskod

SLU501 Uppdragskurs skolverket

Anmälningskod

12212

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

072-2508891

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering i studentladok: 17 aug - 30 aug

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema - se kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och kommer att vara kursansvarig samt undervisande lärare på kursen "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux" 7,5 hp, som startar på distans och går på åttondelsfart under höstterminen 2020 från vecka 36 och avslutas 2021 vårterminen vecka 22. Att studera på distans innebär att i huvudsak sker undervisningen på distans där majoriteten av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via webbverktyget Zoom. Under kursen kommer vi också att ha en heldag på Zoom som är examinerande - vilket innebär aktivt deltagande. Ni förväntas att vara aktiva och att föra en dialog med lärare och varandra på distans.
Kursmomentet behandlar individuella och externa faktorer som kan påverka andraspråkstalande elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer. Vidare behandlas skolans organisation, lärarkompetens samt betydelsen av en studie- och yrkesvägledning för alla elevers och i synnerhet flerspråkiga elevers skolframgång. Kursinnehållet fördjupar hur interkulturalitet, ett inkluderande förhållningssätt och kunskap om etnocentriska mönster kan bidra till normkritisk medvetenhet kring utbildning och samhälle. Kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt praktisk tillämpning i den egna undervisningen och kursdeltagarna övas i att synliggöra och värdera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar. Vid kursuppföljning och bedömning övas även kursdeltagarna i att beakta flerspråkiga elevers förutsättningar och behov utifrån individuella och sociala faktorer.
Examination sker muntligt och skriftligt löpande med bedömningen G/U. Ett (1) omtentamenstillfälle erbjuds och kursdeltagaren blir informerad om datum senast två veckor innan omtentamenstillfälle. Alla datum för olika moment syns också tydligt i studiehandledningen.


Inplanerade träffar är: v. 36 onsdag 2/8 kl. 15-16.30 ca, v. 43 onsdag 21/10 kl. 15.30-17.30 ca, v. 2 onsdag 13/1 kl. 15-17 ca, v.10 onsdag 10/3 kl. 9.30-15.00 ca Zoomdag, v. 20 onsdag 20/5 kl. 15-17 ca, v. 21-22 hemtentamen med inlämning 6 juni 23.59 senast på Canvas. Eventuellt kan något datum och/eller klockslag ändras, och då blir ni informerade om detta i god tid.

Kommunikationssätt

Kursens upplägg är sådant att det spelas in föreläsningar som hör samman med den kurslitteratur som ligger planerad i den studiehandledningen som ni kommer att ha tillgång till senast 4 veckor före kursstart och finns på Canvas. I samband med föreläsningar kommer vi också att träffas i olika seminarier där vi bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Ni kommer att kunna påverka innehåll genom att bidraga i god tid med frågor anknutna till kursen och momenten som kan vara lämpliga att diskutera med kursdeltagarna under seminarierna. Om seminarierna är examinerande framgår detta tydligt i studiehandledningen. Det är bra att i god tid se till att ni har den kurslitteratur som är framskriven i studiehandledningen. Viss litteratur läggs ut i ert rum på Canvas.
All information ni kan komma att behöva samt frågor från er tar vi upp vid introduktionen den 2 augusti kl 15 på Zoomlänk 677 9056 1171 - om denna länk inte fungerar vid de tillfällen som är planerade kommer ni att få meddelade om detta till den mejladress och/eller telefonnummer ni registrerar er med. Det är att föredra en dator med hörlurar för bästa resultat, men även smarta telefoner eller annan smart utrustning fungerar. När vi ses är vi alla med i bild och med ljud samt arbetar från en plats som inte stör.


Vi på högskolan i Gävle önskar er välkomna samt lycka till med era studier.
Vänliga hälsningar
Anna Gustavsson

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)