Välkommen till kursen Forensisk psykologi 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 46/2020-02/2021

Kursnamn

Forensisk psykologi 15 hp

Kurskod

PSG500

Anmälningskod

15302

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Sara Waller Skoog
E-post: sara.wallerskoog@hig.se
Telefon: 026-648857

Kursadministration

Namn: Marie Åhrman
E-post: Studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 oktober - 8 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Schema finns tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Examination:
Kursen examineras genom en examinationsportfölj som innefattar följande uppgifter:
*Examinationsuppgift 1 Individuell inlämningsuppgift, Case-analys (Moment 1)
*Examinationsuppgift 2 Individuell digital tentamen (Moment 1)
*Examinationsuppgift 3 Diskussionsseminarium 1 och 2 (Moment 2)
*Examinationsuppgift 4 Hemtentamen (Moment 2)

Undervisning och kursträffar:
Kursen kan läsas på distans men de flesta av föreläsningarna hålls i föreläsningssal på HiG och vi hoppas att ni kan närvara på plats i så stor utsträckning som möjligt. Föreläsningarna streamas även i realtid och många av föreläsningarna spelas in, för er som ej kan närvara på plats. Ett fåtal av föreläsningarna spelas enbart in och läggs ut på Canvas.

Tre av kurstillfällena ges enbart på plats utan streaming eller inspelning:

- Kursintroduktionen, då vi starkt rekommenderar att du är på plats. Även om tillfället inte innehåller examinerande moment så kan närvaro underlätta genomförande av senare examinationsuppgifter. Vi brukar ha så gott som full närvaro vid kursintroduktionerna och det är trevligt att träffas på plats när kursen startar.

- Två examinerande seminarier som hålls inom ramen för Moment 2 i kursen - Behandling inom Kriminalvården och Förändringsarbete med män som utövar våld i nära relationer. Seminarierna hålls på plats på HiG.

Schema:
Datum och tider för föreläsningar och kursträffar kommer du finna i kursens schema på HiGs hemsida minst fyra veckor innan kursen startar. Eventuella schemaändringar annonseras genom anslag på Canvas.

Canvas är en viktig del i undervisningen. Där skrivs fortlöpande meddelanden med aktuell information och det är därför viktigt att du går in på kursens sida med jämna mellanrum för att vara säker på att du har tagit del av all information. Kontrollera även kursens schema inför föreläsningar för att vara uppdaterad om eventuella ändringar.

Kurslitteratur och föreläsningar utgör tillsammans det kursinnehåll som examineras genom de olika examinationsuppgifterna. Det är därför viktigt att du tar del av föreläsningar, och helst i realtid så att du har möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.


Kommunikationssätt

Kommunikationen på kursen förs främst på utbildningsplattformen Canvas, Kursansvarig kontaktas i första hand via mejl

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)