Välkommen till kursen Projektledning I 7,5 hp och II 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-40 och 41-45

Kursnamn

Projektledning I och II

Kurskod

MKG001, MKG002

Anmälningskod

12603 MKG001, 12604 MKG002

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Elena Johansson

E-post: elena.johansson@hig.se

Tfn: 073-777 58 34

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering:

Projektledning I, 17 augusti – 30 augusti,

projektledning II, 21 september - 4 oktober

Om kursen

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursens upplägg
Den här terminen inleds med kurserna Projektledning I (7,5 hp.) och Projektledning II (7,5 hp.). Det betyder mycket praktiska övningar – men som alltid när det gäller kurser på universitet- och högskolenivå måste ni uppnå kursplanernas samtliga mål, inklusive de vetenskapliga, för att bli godkända. Kursmålen står i kursplanen för respektive kurs och finns i sin helhet på Högskolan i Gävles webbplats. Här följer en sammanställning av målen för kurserna Projektledning I och II:
• Kunskap och förståelse – ni ska kunna:
o Visa förtrogenhet med teori och metodik inom området projektledning.
o Visa förtrogenhet med teori och metodik inom ledarskap och grupprocesser.
• Färdighet och förmåga – ni ska kunna:
o Välja och kommunicera ett projektområde.
o Planera ett projekt.
o Genomföra ett planerat projekt.
• Värderingsförmåga och förhållningssätt – ni ska kunna:
o Kritiskt granska och kritiskt bedöma projektplaner.
o Utvärdera det genomförda projektet och bedöma andras genomförda projekt.
Det är dessa mål som ni på olika sätt examineras på och det är målen som styr hur undervisningen läggs upp och vilken kurslitteratur ni ska läsa.
OBS! Att ni kommer att behöva jobba fortlöpande med projektet från dag 1 i arbetsgrupper om ca 5 studenter, som ni fortsätter att jobba med på nästa kurs. Båda kurserna innebär mycket arbete i arbetsgrupperna och det är därför viktigare än någonsin att ni är fysiskt närvarande på högskolan eller på annan plats där ni kan arbeta ostört tillsammans. Vi kommer naturligtvis inte att kontrollera hur ni väljer att samarbeta, online (exempelvis via Zoom) eller offline men erfarenheter från tidigare terminer har visat att grupparbete på distans via länk inte ger samma goda resultat som täta fysiska träffar.

Innehåll och upplägg:
Kurs 1: Projektledning I (7,5 hp.; helfart, vecka 36-40)
Vad är egentligen ett projekt och vad innebär det att leda ett projekt? På den här kursen utforskar vi framför allt idéprocesser och planeringsprocesser i anslutning till projekt. Undervisningen består av föreläsningar, grupphandledningar och workshops. Ni kommer att få uppgifter under kursens gång som ni ska lösa och redovisa fortlöpande. Ni ska även skriva individuella loggböcker (se särskilt dokument). Mer information kommer senare.
Kurs 2: Projektledning II (7,5 hp.; helfart, vecka 41-45)
Nu när projektet är planerat är det dags att genomföra det. Fokus på den här kursen ligger på just själva genomförandet och ni bedöms utifrån er förmåga att förstå, analysera och reflektera projektet i egenskap av process. Det innebär att även ett havererat projekt kan vara lyckosamt för kursens vidkommande: huvudsaken är att ni förstår varför det går som det går och att ni har förmågan att analysera inte bara framsteg utan också tillkortakommanden. Förutom grupphandledning erbjuds ni en föreläsning i socialpsykologi som följs upp med ett obligatoriskt seminarium. Även på denna kurs ingår fortlöpande redovisningar och en fortsättning på loggboken från förra kursen.

Examination
Datum för de båda kursernas examinationstillfällen (ordinarie tillfälle, om-examinationstillfälle, uppsamlingstillfälle samt restinlämning) framgår i schemat i Canvas.
Kurs 1: Projektledning I (7,5 hp.; helfart, vecka 36-40)
Inlämning och redovisningar av projektplan i två steg samt loggbok.
Kurs 2: Projektledning II (7,5 hp.; helfart, vecka 41-45)
Examinerande seminarium, loggbok samt projektpresentation.

Kurslitteratur
Kurs 1: Projektledning I (7,5 hp.; helfart, vecka 36-40)
• Blomberg, Jesper (2013). Myter om projekt. Lund: Studentlitteratur. 170 sidor.
• Gustavsson, Tomas (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. 233 sidor.
• Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Lund Studentlitteratur. 185 sidor.
Ytterligare texter kan tillkomma.
Kurs 2: Projektledning II (7,5 hp.; helfart, vecka 41-45)
• Gustavsson, Tomas (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. 233 sidor.
• Johansson Thomas & Lalander, Philip (2010). Vardagslivets socialpsykologi. Malmö: Liber. 175 sidor.
• Nilsson, Björn (2015). Socialpsykologi: teorier och tillämpningar. Stockholm: Liber. 276 sidor.
Ytterligare texter kan tillkomma.

STUDIEHANDLEDNING

Kommunikationssätt

Kommunikationen i kursen sker via Zoom, e-post, Canvas och fysisk träff.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Övrig information
Vid frågor kontakta också:

Lärare: Robert Månsson
E-post: robert.mansson@hig.se

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)