Välkommen till kursen Medie- och kommunikationsvetenskap 91-120 , 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Medie- och kommunikationsvetenskap 91-120

Kurskod

HME01D

Anmälningskod

12609

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Edin

E-post: anna.edin@hig.se

Tfn: 073 - 273 36 06

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti – 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till MKV:s magisterkurs, hösten 2020!

Kursen börjar den 3/9. Undervisningen kommer att ske via det digitala verktyget Zoom. Kursen är i första hand forskningsförberedande, men den passar också bra för dig som vill få fördjupade kunskaper i ämnet medie- och kommunikationsvetenskapens teorier, metoder och studieobjekt för att därigenom stärka dina odds på en framtida arbetsmarknad.

Moment 1: Seminarieserie, aktuella forskningsinriktningar 7,5 hp
Momentet utgörs av seminarier på vilka vi behandlar centrala problemområden utifrån aktuell forskning. Både medieteoretiska frågor och metodfrågor diskuteras. I fokus står teman som medialiserad politik, offentlighet och demokrati. Ni kommer att få uppgifter kopplade till kurslitteraturen inför varje seminarium. Seminarierna är obligatoriska och examinerande. Om det är tre eller färre studenter ges momentet som läskurs.

Moment 2: Teoretisk fördjupning 7,5 hp
I fokus för den här kursen, som liksom föregående kurs är en seminarieserie, står mediernas sociala och kulturella kontexter samt frågor om representation och konstruktion. Ni kommer att få uppgifter kopplade till kurslitteraturen inför varje seminarium. Om det är tre eller färre studenter ges momentet som läskurs.

Moment 3: Uppsats 15 hp
På uppsatsmomentet ska ni genomföra ett självständigt forskningsarbete. Ämne och problem väljs i samråd med handledare. Tre handledningstillfällen ingår.

Kommunikationssätt

Kommunikationen på kursen sker huvudsakligen via mejl och/eller Canvas.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Övriga undervisande lärare och momentansvariga:
elena.johansson@hig.se
karin.lovgren@hig.se

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)