Välkommen till kursen Beskattningsrätt I, 15 hp, internet-distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-02.

Kursnamn

Beskattningsrätt 1

Kurskod

JUG010

Anmälningskod

 11302

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Daniel Andersson

E-post daniel.andersson@hig.se

Telefon 026-68 86 04 

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 - 30 augusti.

Om du är antagen med villkor kan du inte självregistrera dig. Registrering sker då av kursansvarig efter inloggning på Canvas.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

 

  • Kursens schema - kursen ges Canvas.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursens upplägg

Med det här brevet vill vi hälsa dig varmt välkommen till distansutbildning i Beskattningsrätt I. Att studera på distans är ett annorlunda sätt att studera, och därför är det särskilt viktigt att du redan tar del av information om kursen, hur den är upplagd och hur du får tillgång till den. Det är också viktigt att du själv är aktiv i ditt informationssökande.

Kursstart - ingen träff

Kursstart är vecka 36. Eftersom kursen är helt nätbaserad kommer vi inte att ha någon fysisk sammankomst under kursen. Vi hoppas att du får svar på en del av dina frågor i detta brev och i den studiehandledning som kommer att ligga ute i utbildningsplattformen Canvas.

Du är givetvis också välkommen att ställa frågor per mail eller telefon.

Kursens upplägg

Kursen kommer att genomföras dels som självstudier och dels med insändningsuppgifter som skall lösas individuellt samt i grupp med kommunikation via Canvas. Av dig som kursdeltagare krävs att du både arbetar med enskilda uppgifter och aktivt deltar i din grupps arbete. Detta skall göras på därför avsedd plats i Canvas.

Kursen innehåller fyra moment, med lika många insändningsuppgifter. Var och en av dessa består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter.

Examinationen sker dels genom godkännande av inlämningsuppgifter samt individuellt skriftligt prov.

Se vidare studiehandledningen i Canvas.

Den första uppgiften

Den första uppgiften kommer att finnas tillgänglig i Canvas vid kursstart v 36 och är den första insändningsuppgiften. Uppgiften består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter som du skall arbeta med enskilt och lämna ett individuellt lösningsförslag på. Du kommer att ha två veckor på dig, uppgiften lämnar du sedan i Canvas.

Mer information om det enskilda arbetet finns i studiehandledningen i Canvas.

Att göra den första uppgiften är en förutsättning för att bli gruppindelad och för att deltaga i kursen.

Gruppindelning

De som gjort den första individuella uppgiften kommer att få en grupptillhörighet av oss. Observera att aktivt deltagande i grupparbetet i Canvas är obligatoriskt och en del av examinationen.

Se vidare studiehandledningen som kommer att finnas i Canvas.

Gruppkontrakt

När grupperna är bildade får ni i gruppen fundera på hur ni skall lägga upp grupparbetet. Mer information om detta kommer i Canvas.

Att göra före kursstart

Du bör bekanta dig med Canvas så snart du kan före kursstart. Där finner du bl.a. studiehandledning som innehåller viktig information om kursen samt kursplan, litteraturlista, tidplan etc.

Daniel Andersson
kursansvarig

Kommunikationssätt

Kommunikation sker via Canvas.
Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)