Välkommen till kursen Introduktion till högre studier, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Kursnamn

Introduktion till högre studier 

Kurskod

SBG011

Anmälningskod

17322

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Simon Skytt Dempwolf
Simon.Skytt.Dempwolf@hig.se
073-6568705

Kursadministration

Patrik Möllhagen
studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti – 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen innehåller både obligatoriska moment och icke obligatoriska moment, det är dock fortfarande starkt rekommenderat att delta på de icke obligatoriska momenten. Inspelat material kan förekomma.

Under kursens gång kommer du att få känna på hur det är att studera på högskolenivå, du kommer att få lära dig mer om det akademiska systemet och ämnesområdet lantmäteriteknik, samt arbeta med projekt i grupp. Kursen ska ge en förståelse för viktiga moment inom högskolestudier som t.ex. informationssökning, akademiskt skrivande och referenshantering. Se kursplanen för mer information.

Kommunikationssätt

Vi på högskolan följer de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att kursen Introduktion till högre studier, som i grunden är en campuskurs, kommer att genomföras delvis på campus och delvis på distans för att minska risken för eventuell smittspridning. Schemalagda tider kan komma att växlas mellan campus och distans under kursens gång.

Vi kommer att använda oss av webbmötestjänsten Zoom för de moment som ska genomföras på distans. För dessa moment behöver du tillgång till en dator med inbyggd/extern webbkamera (alt. mobil med kamera) och headset med mikrofon. Se information om hur du använder Zoom under "Webbmöten via Zoom" på högskolans hemsida. Kursen använder lärplattformen Canvas för t.ex. information om kursen, studieuppgifter, inlämningar, tentamen och kommunikation med andra studenter. Du får tillgång och introduktion till Canvas under kursens första vecka.

Kan du av särskild anledning inte vara med på schemalagd tid, så kontakta kursansvarig. Schemat finns tillgängligt under fliken Kursplan, kurslitteratur och schema. Notera att schema för kurser normalt finns tillgängligt fyra veckor innan respektive kursstart, så fram till dess kan ändringar förekomma.

Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig via telefon eller e-post.

Välkommen!

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)