Välkommen till kursen Marknadsföring A, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 46-02.

Kursnamn

Marknadsföring A

Kurskod

FEG140

Anmälningskod

11107

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Nina Daskalova,

E-post: nsy@hig.se

Telefon: 026 - 64 87 63

Kursadministration

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 oktober - 8 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen Marknadsföring A ger dig en bred introduktion och orientering kring frågor och aspekter som har särskild betydelse för ett företags marknadsföring. I kursen möter du centrala begrepp, modeller och arbetsmetoder inom marknadsföringsteori.

Undervisningen är i form av föreläsningar, handledning och seminarier enligt aktuellt kursschema. Observera att det schema som finns för kursen är preliminärt och kan komma att ändras samt vara beroende av rådande situation p.g.a. covid-19. Håll dig därför uppdaterad.

Examinationen sker via individuella och gruppvisa uppgifter, samtliga uppgifter är obligatoriska och grund för slutbetyget. De individuella uppgifterna är 3 stycken; två litteraturquizar och skriftlig tentamen. Uppgifterna som ska genomföras i studiegrupp är också tre stycken: en tillämpningsövning och att skriva samt presentera en vetenskaplig rapport.

Bra att veta om tentamen: Det är obligatoriskt att senast tio dagar före tentamensdagen anmäla sig till tentamen och/eller omtentamen i Ladok.

Den examinerande kurslitteraturen är:
1. Kotler P., Armstrong G., Parment, And., Principles of Marketing, Scandinavian Edition, Prentice Hall, London. ISBN: 9781292354996 (print) eller ISBN: 9781292355016 (eBook). Observera att boken är på engelska. Införskaffa den gärna innan kursstart.

Om du bestämmer dig att köpa äldre upplagor eller köpa boken begagnad, är böckernas ISBN: 9781292104805 (print) eller 9781292115566 (eBook). ISBN: 9781782731764 eller ISBN: 9780273735960.


Endast för studenter på Ekonomprogrammet:
2. Lind, R. (senaste upplagan). Vidga vetandet - Teori, metod och argumentation i samhällsvetenskapliga undersökningar. Studentlitteratur. (ISBN 9789144125091) alt.
Lind, R. Vidga Vetandet - En introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur. (ISBN9789144093826)

Ser fram emot en rolig och lärorik kurs. Väl mött!
Bästa hälsningar,
Nina Daskalova, Benny Berggren och Jens Lahti

Kommunikationssätt

Kursens Canvas-plattform öppnas en vecka innan kursstart, d.v.s. vecka 35 och där kommer att finnas mer information om kursens upplägg, examinationsmoment och liknande. Kommunikationen i kursen sker huvudsakligen i samband med föreläsningarna, seminarierna, via kursens Canvas-plattform och med ansvarig lärare via telefon.

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-10-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)