Välkommen till kursen Ledarskap i säljande organisationer, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-02.

Kursnamn

 Ledarskap i säljande organisationer

Kurskod

FEG252

Anmälningskod

 11118

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Jonas Kågström
E-post: jonas.kagstrom@hig.se

Telefon: 026-648775

Kursadministration

Eva Persson
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 Augusti - 30 Augusti
Om du är antagen men villkor, kan du inte självregistrera dig. Registrering sker då vid första kurstillfället.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Vänner!

Ännu en gång hjärtligt välkomna till 5:e terminen på mäklarutbildningen!

För oss som kör kurserna är detta en av de verkliga höjdpunkterna på utbildningen - men i höst så är det ju ett och annat som inte är som vi är vana… :/

Rektors beslut för undervisningen vid HiG i höst innebär att alla FoHM:s rekommendationer ska följas, men att en återgång till campusbaserad undervisning uppmuntras där det är möjligt med hänsyn till FHM:s rekommendationer och kunskapsläget kring Covid (SARS-CoV-2). I första hand ska dock campusundervisning prioriteras för nya studenter (bland annat på grund av salsbrist). Till detta kommer att kunskaperna om Covid hela tiden ökar. Karolinska Institutets rektor gick häromdagen ut på sin rektorsblogg och meddelade att de anser att smittan även är aerosolburen och att det är svårt att tillförsäkra både studenter och personal en trygg studiemiljö utan tillräckligt stora lokaler/ventilation, munskydd och städning. Detta principiella statement från ett av våra ledande medicinska universitet är så klart något som vi också måste förhålla oss till

https://blog.ki.se/rektor/safe-and-responsible-return-to-campus/

För vår del innebär det att vi, i alla fall på de två första delkurserna i höst kommer köra på distans. Vi, enskilda lärare, kan inte garantera tillräckligt stora salar, tillräckligt bra ventilation eller övriga skydd, för att med gott samvete kunna ta steget att återgå till campusstudier. Vår erfarenhet från våren visar också att det gått bra att köra utbildningen via Zoom och andra distansverktyg.

Vår nye kollega Niklas Bomark från Uppsala Universitet kommer inleda höstens första delkurs den 31:a augusti med en Zoom-träff där även jag, Jonas Kågström, kommer vara med - så att ni får ansikten på oss båda och kan ställa frågor om hösten!

Ses då!

Jonas K

Kommunikationssätt

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)