Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-02.

Kursnamn

Examensarbete företagsekonomi C

Kurskod

FEG300

Anmälningskod

11165

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Namn: Pär Wilhelmsson

E-post: Par.Vilhelmson@hig.se

Telefon: 026-648931


Kursadministration

Namn: Eva Persson

E-kurs: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti - 30 augusti 2020.
OBS! Om du är antagen med villkor kan du inte självregistrera dej.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Kursupplägg för examensarbetes-terminen

Terminen omfattar tre kurser som ni läser parallellt: en metodkurs (7,5hp) och en teorikurs (7,5hp) som är till för att ni ska kunna fördjupa er inom det ämnesområde ni väljer samt själva examensarbetet (15hp). Terminen inleds med teorikursen och metodkursen och arbetet med att skriva examensarbete påbörjas successivt under terminen. Under ”normala” förhållanden har vi fysisk obligatorisk närvaro på högskolan i Gävle för såväl campus- som distansstudenter vid upprop. Inför höstterminen 2020 gör vi annorlunda pga coronaviruset. Vid uppropet i höst kommer alla studenter, såväl campusstudenter som distansstudenter att delta virtuellt uppkopplade. Terminens arbete bygger i stor utsträckning på seminarieverksamhet och det kommer att finnas ett tiotal obligatoriska seminarier inplanerade.

Val av Examensarbetets inriktning

En länk till blankett för val av delämne finns längst ned i den här texten. Om du inte kan öppna dokumentet vänligen kontakta studentsupport@hig.se. Du ska fylla i blanketten och skicka in den enligt anvisningarna på blanketten senast den 5 augusti. Har du redan en partner att skriva med skickar ni in en blankett för er båda.

Förutsättningarna för att registreras på kursen

Förutsättningarna för att vid uppropet bli registrerad på kursen är att förkunskaperna är uppfyllda. Det innebär i praktiken första och andra studieårets företagsekonomiska kurser (Externredovisning A och Externredovisning B, ekonomi- och verksamhetsstyrning A och B, marknadsföring A och B samt ledarskap och organisation A och B). Därutöver ska en C-kurs inom företagsekonomi vara avklarad. Om du har enstaka rest på någon kurs i företagsekonomi, blir du antagen med villkor. Vid kursstart kan du ändå tillåtas börja på examens­arbetes-terminen med villkor att du senast 1 oktober 2020 kan visa att förkunskapskraven är uppfyllda. Registrering på kursen sker först då. Om så inte är fallet måste du göra uppehåll till nästa termin. Då uppsatsen skrivs i par är det av yttersta vikt att ni som skriver tillsammans uppmärksammar varandras tidigare studieresultat, så att du inte plötsligt står utan skrivpartner.

Några saker inför examensarbetet höstterminen 2020

Vid första träffen är det obligatoriskt för alla att delta så att planeringen för examensarbetet och skrivpartners kan påbörjas omedelbart. På grund av viruset Covid 19, kommer detta i år att genomföras på distans via Zoom. Eftermiddagen kommer att inledas med upprop. Du ska vara inloggad på Zoom senast 5 minuter före uppropet. Ditt namn förnamn.efternam ska synas i bilden. Du ändrar det i Zoom under ”participants”. För muspekaren över ditt namn så får du upp ”more”. Under ”re-name” skriver du namnet. De som är på plats är de som ska delta under hösten. Efter en introduktion av kursansvarig kommer våra examinatorer informera om vilka förväntningar de har på era arbeten för att de ska bli godkända. Sist under eftermiddagen blir ni studenter indelade i handledargrupper som rymmer den inriktning/delämne ni tilldelats (redovisning och finansiering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, marknadsföring eller ledarskap och organisation). När ni träffas i handledargruppen kommer vårens handledarschema, som rymmer de obligatoriska seminarierna, att läggas fast.

Det är viktigt att redan nu söka skrivarpartner. Alla arbeten författas i par. Det är mindre viktigt att redan nu vara klar över vilka frågor ert arbete ska besvara. Ni kommer att erbjudas olika alternativ från de handledare ni möter och det kan många gånger vara fördelaktigt att skriva inom ett område som handledarna forskar. Det finns förstås även möjligheter att skriva inom ett eget valt område.

En Canvas för kursen Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp, Campus och Distans ht 20 kommer inom kort att läggas ut. Där kommer det att successivt läggas ut material, till exempel kursens studiehandledning. Läs den så snart du kan – där finns information om det mesta i kursen.

Valblankett - Examensarbete Pdf, 648 kB.

Med vänlig hälsning
Pär Vilhelmson (tf kursansvarig)


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)