Välkommen till kursen Bildpedagogik 61-75, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-02

Kursnamn

 Bildpedagogik 61-75

Kurskod

BPG503

Anmälningskod

 13106

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Lena O. Magnusson

E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Tfn: 070 - 291 95 83

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti – 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till Bildpedagogik 61-75 hp (och sedan 76-90 hp)

Kursen är en fortsättningskurs för de som tidigare läst upp till 60 hp i Bildpedagogik (eller annan motsvarande utbildning). Kursen du har antagits till är en distansutbildning som löper över två terminer. Under höstterminen 2020 går den första kursdelen (BPG503). Under vårterminen går den andra delen (PEG502) då ni skriver uppsats. De båda kurserna ges som distanskurser på halvfart. Höstens kurs startar vecka 36, 2020 och den avslutas vecka 2, 2021. Ni söker fortsättning (uppsatsdelen) på kursen genom ansökan i oktober 2020 och den delen av kursen löper under våren fram till och med vecka 22, 2021. Vi kommer att prata mer om detta när vi ses vid det första tillfället i september.

Under höstterminen träffas vi på högskolan vid tre tillfällen, dessa träffar ligger på fredagar och på lördagar. Vi brukar ses mellan klockan 13.00 - 18.00 på fredagen och mellan klockan 9.00 - 15.00 på lördagen i lokalerna 31:218 och 31:221. Vi kommer också att ses via den nätbaserade tjänsten zoom, några datum är inplanerade och några kommer eventuellt att tillkomma. Denna planering förutsätter att vi ger undervisning som vanligt i kursen. Men här kan ändringar förekomma under HT20 pga. Covid-19. Vi vet alltså inte ännu inte vad detta kommer att innebära för er som studerar under hösten.

Höstterminens undervisning sker:

v. 37, 11 och 12 september på Högskolan
v. 42, 16 oktober via zoom
v. 46, 13 och 14 november på Högskolan
v. 50, 11 december via zoom
v. 2, 15 och 16 januari på Högskolan

I kursen förenas studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär i den här kursen att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med intresse för visuell kultur och för bild som pedagogiskt verktyg. Vi kommer att föra samtal i grupp och ha seminarier utifrån litteratur kombinerat med praktiska uppgifter. Du kommer också att arbeta med praktiska uppgifter, textuppgifter och litteraturen hemma mellan träffarna och du kommer både att få dela med dig av, och ta del av, andras erfarenheter. Vi kommer att läsa och diskuterat relationen mellan teori och metod i uppsatsarbetet och vi kommer att beröra frågor om etik. I kursen förekommer kombinationer av seminarier, gestaltande arbeten och föreläsningar. Kursen bygger till stor del på den enskilda studentens delaktighet och intresse för lärprocesser generellt och för lärprocesser som berör bild, blick och seende i synnerhet.

En materialavgift på 100 kronor kommer att tas ut för höstterminen. Registrering sker av den enskilda studenten eller vid det första kurstillfället. Kan du inte närvara då måste du meddela mig som är kursansvarig annars förlorar du din plats.

Inför första träffen ska du ha läst Lindström, L. (red). (2008). Nordic Visual Arts Education in Transition: A Research Review. https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2008-05-09-nordic-visual-arts-education-in-transition.html. Ta med dig anteckningar och frågor från dit läsande av texten. Utgå från om det är något du funderar särskilt över, något du saknar eller ställer dig undrande inför? Bekanta dig också med övrig litteratur inför kursstart. För att ta del av rätt lista för kurslitteratur måste du när du går in under fliken kurslitteratur/litteraturlista välja att klicka fram den litteraturlista som gäller från och med i hösten 2020. Det gör du genom att markera det blå länkade datumet 2020.08.31 i den litteraturlista som först kommer upp. Då får du fram den litteraturlista som gäller för den kurs du ska gå.

Kommunikationssätt

Vi använder lärplattformen Canvas i vår undervisning och mellan träffarna möts vi via det nätbaserade mötesverktyget zoom. Du kommer att ha praktiska och teoretiska uppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena. Du kan komma att behöva delta i föreläsningar under andra tider som de som står angivna i schemat nu. Även om detta är en distansutbildning så behöver du närvara vid alla träffarna eftersom varje tillfälle är examinerande.

Om du vill läsa mer om ämnet Bildpedagogik vid högskolan i Gävle kan du titta på vår hemsida: Bildpedagogik

Välkomna till högskolan i Gävle och till den här kursen, vänliga hälsningar Lena O Magnusson, kursansvarig

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)