Studier i ett annat land

Om du har varit utbytesstudent genom Högskolan i Gävle ska dina utlandsstudier vara dokumenterade med tillgodoräknande alternativt motsvarandebedömning i Ladok.

Kontrollera att det är gjort innan du ansöker om ditt examensbevis. Bifoga även vidimerade kopior av de betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet.

Det är viktigt att dokumentationen tydligt visar:

  • vilka kurser som har tillgodoräknats
  • vilket datum tillgodoräknandet skett
  • vem som gjort tillgodoräknandet
  • vilket betyg du fått på utlandsstudierna.


Om du läst på egen hand i ett annat land ska du skicka vidimerade kopior av betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet samt vilka kurser du vill tillgodoräkna. Om handlingarna är på annat språk än engelska, franska eller tyska ska handlingarna vara översatta till något av dessa språk eller svenska av en auktoriserad översättare.


Om du har en utländsk examen som ska ligga till grund för din examen, bör denna vara värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-10-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)