Yrkesexamen på grundnivå

Högskoleingenjörsexamen

För att erhålla examensbevis över Högskoleingenjörsexamen om 180 hp vid Högskolan i Gävle fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om 180 hp. Examen skall bland annat innefatta matematik, ett huvudteknikområde om minst 90 hp, ett examensarbete om 15 hp och minst 30 hp ingenjörsstödjande kurser. Resterande utrymme inom 180 hp används för breddning och/ eller fördjupning inom huvudteknikområdet och inom området ingenjörsstödjande kurser. I utbildningsplanerna finns detaljerade krav för respektive inriktning.

Socionom

Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För socionomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)