Övergångsbestämmelser

Lärarutbildningar


Den som har påbörjat en utbildning till barn- och ungdomspedagog, bildlärare, grundskollärare, hushållslärare, idrottslärare, musiklärare eller slöjdlärare före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.Den som har påbörjat en utbildning till gymnasielärare före den 1 juli 2001 men efter den 31 oktober 1996 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.Den som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning huvudsakligen enligt den utbildningsplan för grundskollärarutbildning som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988- 05-31) men saknar praktisk-pedagogisk utbildning har rätt att få sådan utbildning enligt äldre bestämmelser till utgången av år 2003. (SFS 2001:23)

Examen enligt tidigare studieordning


Vid införandet av den nya examensordningen 1993 infördes övergångsbestämmelser som reglerar möjligheter och rättigheter för studerande att slutföra utbildning på linjer respektive få examen enligt äldre bestämmelser. Dessa övergångsbestämmelser har enligt tidigare beslut gällt till utgången av år 1999.Regeringen beslöt 1999-11-25 att förlänga dessa övergångsbestämmelser så att den som påbörjade sina studier före den 1 juli 1993 (enligt 1977 års högskoleförordning) hade möjlighet att avsluta dessa för att avlägga examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september år 2000.

Eventuella frågor angående denna sida kan ställas till examen@hig.se

Publicerad av: Maria Strand Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2011-11-03
Kontakt
Postadress:
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

Telefon: (växel): 026-64 85 00
Fax: 026-64 86 86
E-post: Kontakta oss gärna om du har frågor. examen@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)