Lärarexamen

Lärarexamen, enligt tidigare förordning - förskola/tidigare år kräver;

 • fullgjorda kursfordringar om totalt 210 högskolepoäng (hp),
 • allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete,
 • en inriktning om minst 60 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare år, inkl. 15 hp VFU,
 • minst en specialisering om 30 hp, och
 • läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 30 hp, ska ingå som specialisering Till examensbenämningen kan även verksamhetsområdet fritidshem tilläggas under förutsättning att relevant specialisering inom området ingår
 • fullgjorda kursfordringar om totalt 240 högskolepoäng (hp),
 • allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete på grundnivå,
 • en inriktning om minst 60 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare år, inkl. 15 hp VFU,
 • minst en specialisering om 30 hp,
 • läs-, skriv- och matematikinlärning om 30 hp, ska ingå som specialisering
 • i ovanstående skall kurser om minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete på 15 hp alternativt 30 hp, ingå.

Lärarexamen, enligt tidigare förordning - senare år/gymnasiet kräver;

 • fullgjorda kursfordringar om totalt 270, 300 högskolepoäng (hp),
 • allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete på grundnivå,
 • en fördjupning om minst 90 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år, inkl. 15 hp VFU.
 • en fördjupning om minst 60 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år, inkl. 15 hp VFU. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs 90 hp inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen,
 • i ovanstående skall kurser om minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete på 15 hp alternativt 30 hp, ingå.

Lärarexamen gymnasiet fordrar;

 • fullgjorda kursfordringar om totalt 270, 300 högskolepoäng (hp),
 • allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete på grundnivå,
 • två fördjupningar om vardera minst 90 hp godkända för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i gymnasieskolan, inkl. 15 hp VFU. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs 120 hp inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen,
 • i ovanstående skall kurser om minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete på 15 hp alternativt 30 hp, ingå.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)