Generell examen på grundnivå

Högskoleexamen

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp) med viss inriktning. För högskoleexamen krävs normalt studier om 60 hp i ett ämnesområde som kan vara huvudområde i kandidatexamen. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta att högskoleexamen ska utfärdas även för annan utbildning med viss inriktning. För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete inom huvudområdet för utbildning om minst 7,5 hp. Den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen anges endast genom de kurser som förtecknas i examensbeviset.

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen anges genom något av förleden ekonomie, teknologie, filosofie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset. Särskilda krav på sådana ämnen som berättigar till någon av förleden ekonomie eller teknologie fastställs av utbildnings- och forskningsnämnd samt lärarutbildningsnämnd. Den som uppfyller fordringarna för kandidat utan de särskilda kraven får förledet filosofie.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)