Generell examen på avancerad nivå

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Den huvudsakliga inriktningen av magisterexamen anges genom förleden ekonomie, filosofie, medicine eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset. Maximalt 15 hp får utgöras av kurser på grundnivå.

Teknologie magisterexamen
Fullgjorda studier om minst 30 hp på avancerad nivå i ett tekniskt huvudområde, minst 30 hp matematik/tillämpad matematik, vilka kan ha ingått i den tidigare avlagda examen eller avslutats därefter.

Ekonomie magisterexamen
F
ullgjorda studier om minst 30 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi samt därutöver minst 30 hp nationalekonomi vilka kan ha ingått i den tidigare avlagda examen eller avslutats därefter.

Medicine magisterexamen
Fullgjorda studier om 60 hp på avancerad nivå inom medicinskt huvudområde varav ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)