Examen från och med 1 juli 2007

Den 1 juli 2007 infördes ny examens- och utbildningsstruktur. På denna sida presenteras en sammanfattning.

Grundnivå

På grundnivå finns två generella examina

  • Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng (hp)
  • Kandidatexamen, 3 år, 180 hp

För tillträde till utbildning på grundnivån krävs slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande.
 

Avancerad nivå

På avancerad nivå finns två generella examina.

  • Magisterexamen, 1 år, 60 hp
  • Masterexamen, 2 år, 120 hp

För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.
 

Forskarnivå

Licentiatexamen och doktorsexamen. Doktorsexamen omfattar fyra års heltidsstudier.

  • Licentiatexamen, 2 år, 120 hp
  • Doktorsexamen, 4 år, 240 hp 
      

Övergångsbestämmelser

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna eller har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till efter ovanstående datum med att påbörja utbildning, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med juni 2015.
 

Betygsskala

Betygskriterier ska finnas för varje kurs och varje betygssteg. Betygsskalan vid Högskolan i Gävle är sju-gradig. (Undantag kan förekomma).

A Utmärkt/Excellent
B Mycket bra/Very good
C Bra/Good
D Tillfredsställande/Satisfactory
E Tillräckligt/Sufficient
FX Otillräckligt/Fail
F Helt otillräckligt/Fail

 

Relaterade länkar

 

 
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)