Avdelningen för ledningsstöd och planering

Avdelningen för ledningsstöd och planering leds av en kanslichef under rektor och har som uppdrag att vara stöd till rektor, styrelse och nämnd. Gäller från och med 1 januari 2020 och ersätter ledningskansliet.

Avdelningen för ledningsstöd och planering ansvarar för planering, samordning och beredning av arbetet med högskolans verksamhetsstyrning, årsredovisning, resursfördelning och övergripande ekonomistyrning. I uppdraget ingår även att utveckla processerna för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

i uppgifterna ingår bland annat:

  • Samordning och processledning
  • Beredning och utredning
  • Arkiv, registratur och dokumenthantering
  • Systematiskt ledningsarbete
  • Förvaltning av IT-system

Funktioner inom avdelningen

Kontakt

Förvaltningschef

Micael Melander

forvaltningschef@hig.se

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Micael Melander Sidan uppdaterades: 2020-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)