Rökning

Vi värnar om arbetsmiljön. Rökning är därför inte tillåtet i högskolans lokaler.

Högskolan i Gävle värnar om en hållbar livsmiljö för människan. Enligt Tobakslagen (SFS 1993:581) har alla rätt till en rökfri arbetsmiljö.

Totalt rökförbud råder i samtliga lokaler som disponeras av Högskolan i Gävle. Beslutet (HIG-STÖD 2017/8, 2017-01-05) omfattar även örtprodukter för rökning, e-cigaretter med och utan nikotin samt vattenpipor utan tobak.

Fimpa i askkoppen, tack

Fimpa i askkoppen, tack

Undvik att röka i direkt anslutning till entréer.

Använd de askkoppar och papperskorgar som finns för fimpar och annat skräp.

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)